Odpiralni čas:
 
ponedeljek - petek:
11.00 - 19.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti

21 Marec 2014 > 16 April 2014 Galerija Alkatraz Vas vljudno vabi na praznovanje enakonočja z odprtjem razstave, koncertom in pripovedmi, v okviru dogodka Prostosti, umetniškega kolektiva AAI z Mirkom Mallejem in Petrom Ciuho in sopotniki kolektiva. Dogodek se prične v petek, 21. marca, ob 18. uri, v Galerijo Alkatraz, AKC Metelkova mesto, se nadaljuje pri Lipi srečanj na Muzejski ploščadi ter v Hostlu Celica. Dogodek bo trajal približno 4 ure.
16. aprila bo galerija odprta od 10.00 do 12.00.

Razstava v Galeriji Alkatraz je razdeljena na dva dela. V prvem delu bomo spremljali umetniška dela mednarodnega kolektiva Articulation Artistica International (A.A.I.). V drugem bo predstavljen slikarsko-glasbeni koncept barvno dirigiranje Mirka Malleja, sicer tudi člana A.A.I, dela Petra Ciuhe in slike Tineta Škrlj-Jakomina. Otvoritev razstave v Galeriji Alkatraz je del širšega programa kolektiva, ki bo na otvoritveni dan organiziral praznovanje enakonočja. To bo dogodek, sestavljen iz množice umetniških izrazov. Pričel se bo v Galeriji Alkatraz, se nadaljeval pri Lipi srečanja na Muzejski ploščadi in naprej v Hostlu Celica. Program se bo na teh točkah neprekinjeno izvajal ves čas praznovanja, trajal pa bo približno štiri ure.

Skupina A.A.I. je nastala leta 2009 na pobudo pesnikov iz Južne Amerike, z željo po večjim dialogu in dobesedni izmenjavi poezije, filozofije in umetnosti. Besedila A.A.I. so večinoma prikazana v dialogu z glasbo, odrskimi in vizualnimi umetnostmi in so skupno delo celotnega kolektiva. Poezijo umetniki  predstavljajo tudi v živo, skupaj z glasbo in s projekcijami avtorskih podob, videa in mednarodnimi on-line konferenčnimi povezavami med člani, ki se umetniškim dogodkom pridružujejo z branjem, glasbo ali gibom. Njihovi dogodki so spontani, v njih pa skupina tako ali drugače prisotnih umetnikov ustvarja več nivojev obsegajočo umetnino, ki se pred očmi gledalk in gledalcev spreminja iz trenutka v trenutek.

Način dela kolektiva A.A.I. je povezan z ideali, ki so v AKC Metelkova mesto dobro poznani. A.A.I. je umetniški kolektiv, ki skozi klasični slikarski medij, poezijo in performans pristopa k oblikovanju celostne umetnine. Ustvarjalci delujejo kot kolektiv, v katerem vsak umetnik ustvarja s pomočjo lastnega medija (glasbe, poezije, slikarstva, …). Bistvo članov A.A.I. je torej kolektivizem, (1)  ki na prvo mesto postavi vzor skupinskega dela kot celote. Zgodovina Avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesto kaže, da je podobna motivacija srž njenega ustvarjalnega bistva. Tradicija sodelovanja ustvarjalcev z različnih področij sega v začetke zgodbe Mreže za Metelkovo, ki je bila ustvarjena kot enotna fronta posameznikov in organizacij, ki so zastopale širok spekter takratnega kulturnega prostora. Spontan festival dogodkov ob zasedbi leta 1993 je zaznamovalo prepletanje raznovrstnih umetniških medijev. Tudi v najbolj temačnih dnevih brez elektrike in vode se je metelkovsko medpanožno sodelovanje (2) izkazalo kot ena najboljših rešitev za organiziranje skupnosti, ki je hkrati izraz njenega duha. Le-to je generiralo sodelovanja, kot je bila skupina Ognjenih kiparjev (povezovala je umetnost, ples in glasbo), baletne predstave in interdisciplinarne festivale, ki so združevala vsestranske ustvarjalce. Celostna umetnina Metelkova, tako kot jo definira Saša Nabergoj (3) je  Metelkova par exellence. Projekti kot je razstava  kolektiva A.A.I., so nadaljevanje tovrstnih tradicij znotraj AKC Metelkova mesta in ji dodajajo globlji smisel in pomen ter vračajo svežino spominom iz njenih začetkov.

V to se vklaplja slikarska instalacija Mirka Malleja Harmonija sfer, ki združuje likovno umetnost z glasbo. Na podlagi metode glasbene grafike, pedagoške metode v pouku likovne umetnosti na nekaterih osnovnih šolah na Dunaju na začetku 20 stol., ki je raziskovala risanje in slikanje ter likovne forme, ki izražajo glasbeno dogajanje, je tudi Mirko Malle oblikoval svoj avtorski koncept barvnega dirigiranja. Le-tega vidi kot požitev slike kot medija, ki na ta način preseže meje tradicionalnega razumevanja likovnega ustvarjanja. Povezava glasbene grafike z barvnim klavirjem je njegov koncept vizualizacije glasbe. Gre za sliko, ki je obenem svetlobno-barvno-glasbena animacija. Avtor skuša s prikazom likovnega gibanja in vtisom izžarevanja svetlobe, ki ga nadgradi z dodajanjem svetlobnih teles in matematično določenimi glasbenimi razmerji, doseči sozvočje med barvami in osnovno likovno zamislijo. Pri tem izhaja iz antične filozofije pitagorejcev, ki so menili, da glasba neposredno vpliva na človeka ter ima zato zmožnost vpliva tudi na njegovo dušo. Pitagorejska filozofija uči, da ima vse v vesolju lastnost oddajanja zvokov, vibracij oziroma tonov (harmonije sfer). Pitagora je spoznal, da je glasbena razmerja možno matematično določiti. (4) Peter Ciuha je ustvaril računalniški program, ki ta razmerja določa in jim izračuna barve. Mirko Malle jih je pretvoril v podobe in zanimivo instalacijo, ki bo razstavljena v Galeriji Alkatraz.

Sebastian Krawczyk, Ana Grobler

Mirko Malle je bil rojen leta 1984 v Celovcu. Študiral je na  Pedagoški fakulteti v Mariboru (smer likovna pedagogika) in  na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (smer slikarstvo), kjer je zaključil študij pri prof. Gustavu Gnamušu.  Študijsko se je izpopolnjeval na Faculdade de Belas Artes v Portu, na Portugalskem. Živi in dela v Ljubljani ter na avstrijskem Koroškem.
Razstavljal je na mnogih skupinskih (Celica, Ljubljana, 2008; Galerija Velenje, 2008; FBAUP, Porto, Portugalska, 2009; Hlebec-Kog, Kog, 2012; Hiša umetnikov Celovec/ Künstlerhaus Klagenfurt, trans.form4, Celovec, 2013, ...)  in samostojnih razstavah ( Projekt 360, Maribor, Velenje, Celovec, 2006; Stereo, Celovec, 2006; SPÖ-Zentrale, Celovec 2007; Auschlössl, Gradec, 2007; Klub slovenskih študentov in študentk na Dunaju, 2008; nastop slikanja glasbe v živo v cerkvi svete Marije Alietske, Izola, 2013, ...).

Od leta 2011 je član kolektiva AAI-Articulacion Artistica Internacional, s katerim je sodeloval na več razstavah in dogodkih (k&k-center Šentjanž/St. Johann, Avstrija: razstava Harmonija sfer. Barvno dirigiranje in svetlobne slike s poezijo, 2011;  Galeriji Zarja in Vprega/Vorspann, Železna kapla/ Eisenkappel, Avstrija: na prehodu/ am Übergang, 2012; Likovni salon, Celje: Vstop prost, festival urbanih umetniških akcij, intervencij, performansov in inštalacij, 2012; Gornjesavski muzej, Jesenice, Sprevod, slikarska razstava s performansom, 2013, ...).

Peter Ciuha, rojen leta 1968 v Ljubljani. Študiral je slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (leta 1992 je diplomiral pri prof. Janezu Berniku, leta 2001 zaključil magistrski študij) in specialistični študij grafike na ALUO pri Lojzetu Logarju (1997). Od leta 2012 je docent za predmet grafika na ALUO v Ljubljani. Je dobitnik več priznanj (med drugimi posebni priznanji mednarodne žirije na 21. Mednarodnem grafičnem bienalu, Ljubljana, leta 1995 in na 24. Mednarodnem grafičnem bienalu v Ljubljani za fraktalno instalacijo Maternica leta 2001). Je likovni pedagog in soavtor več učbenikov za Likovno vzgojo.

V svoji umetniški praksi raziskuje tudi matematične odnose med barvo in glasbo in razvija sistem igranja na inštrumente s pomočjo barvnih znakov, ki prikažejo harmonične odnose med toni. Glasbene vizualizacije povezuje z ustvarjanjem fraktalne grafike. Sodeloval je na več kot 50 razstavah v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Franciji, Hrvaškem, Angliji, Španiji, Norveškem, Združenih arabskih emiratih, Portugalskem in Nemčiji.

Tine Škrlj Jakomin (1976) univ. dipl. inž. arhitekture, deluje kot grafični oblikovalec in načrtovalec svetlobe. Imel je dve samostojni, sodeloval pa je na nekaj skupinskih razstavah. Je član A.A.I., o svojih slikah pa pravi, da so nekonceptualne. Osnovno izhodišče njegovih razstavljenih slik so fraktali, vzorci, ki so bili generirani v računalniškem programu za vizualizacijo fraktalov in nato natisnjeni na platno. Natisnjeno nato umetnik poslika z oljnimi barvami; meja med tiskom in oljem se popolnoma spoji ter zabriše ter tako zlije digitalno z analognim v eno. V procesu preslikana digitalna zasnova se spremeni v fantastične podobe psihedeličnega popotovanja. Podobe, ki prekrijejo fraktale, avtor spontano črpa iz nezavednega, zato pravi, da jih je težko razložiti in povezati v celoto. Vseeno je rdeča nit vseh slik bela pika na sredini platna, ki osredišča naslikani svet. To je portal skozi katerega hodi Popotnik Praznine, oseba, ki se prikazuje na vseh slikah. Popotnik skozi svetove doživlja različne preobrazbe, dokler se na koncu popolnoma ne spoji z vsem, kar ga obdaja, dodaja avtor.(1) Aljaž Pogačnik, zloženka ob razstavi in umetniškem dogodku “Sprevod” članov mednarodnega umetniškega kolektiva A.A.I. in slikarsko-glasbene instalacije Barvno dirigiranje Mirka Malleja, Gornjesavski muzej Jesenice, 2013
(2) Medpanožno sodelovanje je izraz, ki je značilen za metelkovsko retoriko devetdesetih let. Pomeni sodelovanje med ustvarjalci iz različnih kulturnih področij. Saša Nabergoj piše (op. 3): ”Termin se je uveljavil za opredelitev festivalov, ki jih je zgeneriral in organiziral Andrej Morovič v drugi polovici 90-ih.”
(3) Saša Nabergoj, Gesamtkunstwerk Metelkova mesto, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo , XL, 2013, (št. 253): str. 31 – 43, Ljubljana, Študentska založba.
(4) Aljaž Pogačnik, nav. delo


Več o delu Petra Ciuhe najdete na spodnji povezavi

______________________________________________________________________________
PROSILI SO ME NAJ OPIŠEM KONCEPT, NA KATEREM STOJI ARTICULACION ARTISTICA INTERNACIONAL.

V SODELOVANJU S ŠE DVEMA AKTIVNIMA ČLANOMA BOMO POSKUSILI UJETI NAŠO INTERPRETACIJO TRENUTNEGA DOGAJANJA. GOVORIMO O TRENUTNI ZASNOVI, SAJ JE KOLEKTIV ORGANIZEM, KI DIHA, VOHA, TIPA, OKUŠA, HODI, SKAČE, PLEŠE, RASTE IN TUDI SEDI. KOT TAK, SE NENEHNO ODZIVA IN SPREMINJA. PRVI DIH JE VZEL LETA 2009 Z USTVARJANJEM KOLEKTIVNEGA EKPERIMENTALNEGA VIRTUALNEGA PROSTORA, KI JE NUDIL PLATFORMO ZA KOMUNIKACIJO MED LJUDMI, KI SE ZARADI GEOGRAFSKIH RAZDALJ NISO MOGLI SREČEVATI V ŽIVO, A SO IMELI POTREBO ZGRADITI KOLEKTIVNO UMETNIŠKO DELO. VELIKO VTISOV JE BILO IZMENJANIH V TEM PROSTORU, ČAS JE NAREDIL SVOJE IN KOLEKTIV SE PREMIKA KOT MADEŽ NA VODI, ZAJEMA RAZLIČNA OBMOČJA VPLIVA, TRENUTNO NEKATERE DELE JUŽNE AMERIKE, EVROPE, KANADE IN AVSTRALIJE. PRIVLAČNOSTI USTVARJAJO STVARITVE IN JEZIKI SE MEŠAJO Z ŽELJO USVARITI SODOBNO POETIKO, KI BI PREDRLA IZVIRNI VIRTUALNI PROSTOR IN SE MATERIALIZIRALA V OBMOČJIH VPLIVA VSAKEGA ARTIKULIRANEGA ČLANA IN DUŠE.

GRE ZA DRUŽBENO IN KULTURNO OMREŽJE, KI DAJE PREDNOST ŠTEVILNIM MEDSEBOJNIM UDEJANJANJEM ČLANOV. NEKATERE INTERAKCIJE POSTANEJO JAVNI DOGODKI, UMETNIŠKI ALI FILOZOFSKI PREDLOGI, DRUGE POSTANEJO ČISTA PRIJATELJSTVA IN PRAZNOVANJE SREČANJ.

GLEDE NA TAKŠNO NARAVO ARTIKULACIJE, JE NEMOGOČE, DA JO EN ALI VEČ ČLANOV DEFINIRA, SAJ ARTIKULACIJA VSAKEMU ČLANU PREDSTAVLJA NEKAJ DRUGEGA. OBENEM NAS PRETIRANO NE PRIVLAČI DEFINIRANJE, TEMVEČ STANJE NENEHNE ODPRTOSTI.

VERJAMEMO, DA NAS V BISTVU ZANIMA ŠIRJENJE V VSE MOGOČE PLASTI ŽIVLJENJA.

GRE ZA PREDLOG SODOBNE KULTURNE ORGANIZACIJE, KI SE RODI IZ SAMEGA TREBUHA DOBE, IN JE V NENEHNEM PREOBRAŽANJU. LOTEVAMO SE RAZLIČNIH OBLIK ORGANIZACIJE, PREKO TISTIH, KI SO NAM ŽE ZNANE,  USTVARJAMO NEKO NOVO OBLIKO, KI DAJE PROSTOR VEČ OBLIKAM.

VZELI SMO SI PRAVICO BITI ZADOVOLJNI S TEM, KAR POČNEMO. MREŽA PESNIKOV SMO. NE TAKŠNIH, KI PIŠEJO POEZIJO SAMO Z BESEDAMI.

ČE RAZUMEMO POEZIJO KOT NAVDIHNJENO OBLIKO PISANJA, LAHKO RAZUMEMO POETIČNO ŽIVLJENJE KOT NAVDIHNJENO OBLIKO ŽIVLJENJA.

DA BI OHRANILI ZDRAVJE TEGA IDEALA, POTREBUJEMO VELIKO SMERNIC, KI JIH OBLIKUJEMO SKOZI IZKUŠNJE, KI JIH ŽIVIMO.

SMERNICE, KI SMO JIH DO SEDAJ OBLIKOVALI, SO:

PRIVABLJANJE:

NALOGE IN DELA SPROŽAMO Z MEDSEBOJNIM PRIVABLJANJEM. NIHČE ZNOTRAJ KOLEKTIVA NI DOLŽAN SODELOVATI, SAJ SE SODELOVANJE ZGODI, ŠELE KO OBSTAJA VOLJA.

OBENEM TA NAČIN DELA SPODBUJA ČLANE, DA RAZVIJEJO LASTEN DISKURZ IN NOTRANJO JASNOST, S KATERIMI LAHKO ARGUMENTIRAJO IN PODAJO OSEBNE IDEJE TER ČUSTVA.

ZELO RAD BI VIDEL, DA SE OSEBNO RAZUME KOT IZRAZ SEDANJE DOBE IN NE KOT LASTNOST INDIVIDUALNEGA.

SPOŠTOVANJE:

UPOŠTEVAMO VSA MNENJA ČLANOV, S TEM PA PROCES REALIZACIJE POSTANE TEŽJI IN DALJŠI.

NE IZVAJAMO GLASOVANJ, KJER PREVLADA VEČINA, TEMVEČ ŽVEČIMO TEMATIKO, DOKLER NE PRIDOBI OBLIKE, KI SPOŠTUJE VSE POGLEDE. ZA TO JE POTREBEN ČAS, A RAJE RAZVIJAMO PRIJATELJSTVA IN VARUJEMO VSAKOGARŠNJE ŽELJE PO UDEJSTVOVANJU, KOT DA BI DOSEGALI CILJE.

KOMPLEKSNOST:

RAJE IMAMO KOMPLEKSNA DELA, KI VSEBUJEJO VEČ POGLEDOV, TUDI ČE SI TI POGLEDI NASPROTUJEJO. V TA NAMEN JE POTREBNO USTVARITI PARADIGME, KI ZAJEMAJO VSE ARTIKULIRANE POGLEDE.

POSLEDIČNO PUBLIKA DOGODKOV, KI JIH ARTIKULACIJA GOSTI, PREJME RAZLIČNE PREDLOGE, IZ KATERIH LAHKO SESTAVI LASTNO DOŽIVETJE IN RAZMISLEK O PODANI TEMATIKI.

SINTEZA:

ISKANJE SPOJITVE RAZLIČNIH IDEOLOGIJ, IZKUŠENJ, VEROVANJ IN METOD, ZAVOLJO STVARITVE ODPRTEGA OBZORJA.

PARTICIPATORNA HIERARHIJA:

ZNAČAJ DEJAVNOSTI OMREŽJA JE POD VPLIVOM ČLANOV, KI SE NAJBOLJ AKTIVNO UDEJSTVUJEJO. UDEJSTVOVANJE SE V VSEH PRIMERIH AKTIVIRA SKOZI ŽE OMENJENO PRIVABLJANJE.

POSLEDICA:

KAR PONUJAMO OBČINSTVU, PODPIRAMO Z LASTNIMI NAČINI ŽIVLJENJA, ODLOČANJA IN SREČEVANJA.

ANONIMNOST:

DELAMO VELIKO VEČ NA RAZVOJU ARTIKULACIJE KOT NA ISKANJU SAMOPOTRDITVE.

RADODARNOST:

PRI VSAKEM SREČANJU ZNOTRAJ KOLEKTIVA IN ZNOTRAJ JAVNIH DOGODKOV SMO PRIPRAVLJENI VLOŽITI VELIKO SEBE, ČASA IN ENERGIJE, NE DA BI VEDELI, KAJ BOMO V TEM POSTOPKU PREJELI.

MULTIDISCIPLINARNOST:

RAZISKUJEMO DIALOGE IN USTVARJANJA, KI SE IZRAŽAJO SKOZI RAZLIČNE DISCIPLINE, TER POSKUŠAMO IZ TEGA IZLUŠČITI TERMINOLOGIJO IN METODOLOGIJO, KI BI VKLJUČEVALA, Z NAMENOM, DA BI JU DELILI Z LJUDMI, KI JIH TO ZANIMA.

VKLJUČEVANJE:

ČLANE SE SPODBUJA SODELOVATI NA RAZLIČNE NAČINE IN TAKO VPLIVATI NA VOLUMEN IN TOK KOLEKTIVA.

GLOBALNOST:

ČLANI ŽIVIJO V RAZLIČNIH PREDELIH SVETA, ZATO POSKUŠAMO USTVARITI ZBOR GLASOV, KI NI VEDNO UGLAŠEN, A PRIČA O RAZLIČNIH DRUŽBENIH, POLITIČNIH IN GEOGRAFSKIH ODRIH. TO PRINAŠA VSAKEMU ČLANU, KI JE PREPOJEN S SVOJO LOKALNO RESNIČNOSTJO, KONCEPTUALNI IZZIV.

SOČASNOST:

ZANIMAJO NAS STAREJŠE KULTURE IN IZROČILA, SODOBNI DOGODKI IN MOŽNE PRIHODNOSTI, KI JIH KOT DRUŽBE GRADIMO ALI SMO JIM PRIČA, NE GLEDE NA TO ALI SO GROZOVITE IN ZATIRALNE, RAVNODUŠNE IN MEHANSKE, ALI PA ČUDOVITE IN POLNE UPANJA.

MULTIPARADIGMA:

OBLIKUJEMO NEKAKŠNO KOLEKTIVNO ZAVEST, KI SE LAHKO ZAČASNO POISTOVETI Z BISTVENO VREDNOSTJO VSAKE PARADIGME, DA BI PRIPELJALI V ŽIVLJENJE NARAVNANOST, KI JE STRPNA, SOČUTNA, ODPRTA IN DEJAVNA.

ISKRENOST:

TRUDIMO SE SPORAZUMEVATI SE TAKŠNI KOT SMO V VSAKEM DANEM TRENUTKU. NA TA NAČIN NE TRPIMO POD PRITISKOM POTREBE IZPOLNITI DRUŽBENA ALI LASTNA PRIČAKOVANJA, TEMVEČ GOVORIMO IN KAŽEMO, KAR SMO V SAMEM ČASU SPORAZUMEVANJA. Z OBČINSTVOM DELIMO SVOJO ISKRENOST, PREJ KOT SVOJE SPOSOBNOSTI ALI DOSEŽKE.

DOSEGANJE ODLOČITEV:

NALOGE, KI SE RODIJO, SE DELIJO NA VEČ DELOV IN VSAKA OD NJIH JE DODELJENA IN SPREJETA S STRANI ČLANOV, KI SE NAJBOLJE ZNAJDEJO V PREDMETNEM OKOLJU. NE DELAMO VELIKIH, NESKONČNO DOLGIH SESTANKOV, TEMVEČ DELUJEMO V MAJHNIH SKUPINAH, KI UŽIVAJO V USTVARJALNEM POSTOPKU IN DOSEGAJO SKUPNE ODLOČITVE OB UPOŠTEVANJU NJIM ŽE ZNANIH ZNAČILNOSTI, POSEBNOSTI IN MNENJ DRUGIH ČLANOV, KI NISO PRISOTNI.

NATO SKUPINE USKLADIJO ODLOČITVE MED SEBOJ IN USTVARIJO SKUPNO STVARITEV.

ODLOČITVE, KI JIH DRUGI ČLANI SPREJMEJO NA SVOJIH PODROČJIH, SE SPREJEMAJO S SKROMNOSTJO, A SO ODPRTE ZA PROTIUTEŽNE PREDLOGE IN VPRAŠANJA VSEH VRST.

ČE ČLANI NE MOREJO DOSEČI SPORAZUMA, POSTOPEK ZAČNEMO ZNOVA ALI PUSTIMO TEMO NEKAJ ČASA OB STRANI IN SE JE PONOVNO LOTIMO KASNEJE, KO SO OZRAČJE IN POSAMEZNIKI V NEKEM DRUGAČNEM, NOVEM STANJU.

VKLJUČEVANJE IN PRENAŠANJE IZKUŠENJ:

MANJ AKTIVNE ČLANE SE SPODBUJA K SODELOVANJU V ORGANIZACIJSKIH NALOGAH IN SPREJEMANJU ODLOČITEV, KI PRIPELJEJO DO BOLJŠEGA RAZUMEVANJA MEHANIZMOV OMREŽJA.

STAREJŠI ČLANI DELIJO Z NOVIMI PREJŠNJE IZKUŠNJE IN JIM PUSTIJO, DA IMPROVIZIRAJO LASTNE KOMBINACIJE.

INTEGRACIJA IN IZMENJEVANJE VODENJA:

ORGANIZIRAMO POTOVANJA V NARAVO, OBISKUJEMO DRUGE ČLANE IN SE SREČUJEMO NA RAZLIČNE NAČINE Z NAMENOM POGLOBITI POZNAVANJE MED ČLANI, KI SE NAJMANJ POZNAJO. ODPRTI SMO, DA NAS MEDSEBOJNA SREČANJA NENEHNO SPREMINJAJO IN BOGATIJO.

ČLANE, KI IMAJO MANJ IZKUŠENJ NA DOLOČENEM USTVARJALNEM POLJU, POVABIMO, DA SODELUJEJO V KOLEKTIVNIH DEJAVNOSTIH, KI JIH KOORDINIRAJO BOLJ IZKUŠENI ČLANI.

ČLAN JE LAHKO POVABLJEN ALI SE ODLOČI, DA BI SE PRI DOLOČENEM PROJEKTU PREIZKUSIL ZNOTRAJ POLJA, KJER NIMA VELIKO IZKUŠENJ, A GA ZANIMA URJENJE DOLOČENIH VEŠČIN, KI SO POTREBNE ZA VODENJE ALI UDEJSTVOVANJE V TEM POLJU. OSTALI ČLANI GA PRI TEM PODPIRAJO IN SLEDIJO NJEGOVIM SMERNICAM ZAVOLJO IZKUŠNJE. S TEM ČLAN, KI SE PREIZKUŠA V NOVI VEŠČINI, DOBI MOŽNOST, DA DELUJE SVOBODNO IN BREZ PRITISKA TER SE Z LASTNO IZNAJDLJIVOSTJO LOTEVA OVIR, KI SO NA POTI. OBENEM SO MU OSTALI ČLANI NA VOLJO, ČE SE ŽELI Z NJIMI POSVETOVATI ALI JIH VPRAŠATI ZA MNENJA IN POMOČ. TAKO GRADIMO USTVARJALNO SAMOZAVEST IN POVEČUJEMO ŠTEVILO METOD, S KATERIMI SE JE MOŽNO SOOČITI Z IZZIVI, OBENEM PA SE URIMO V SKROMNOSTI, PROŽNOSTI IN ZAUPANJU.


El angel de pies de oro

Povezovalec svetov

La Raiz

Articulacion Artistica Internacional


Fotografije iz dogodka: Sunčan P. Stone


AAI, Mirko Malle, Peter Ciuha: Prostosti (plakat) Partnerji AAI na festivalu Vstop prost, v Celju, foto: Roman Tomašič, 2012 Fotografija iz arhiva AAI Fotografija iz arhiva AAI Fotografija iz arhiva AAI Fotografija iz arhiva AAI Fotografija iz arhiva AAI Fotografija iz arhiva AAI Fotografija iz arhiva AAI Fotografija iz arhiva AAI Fotografija iz arhiva AAI Fotografija iz arhiva AAI Fotografija iz arhiva AAI Fotografija iz arhiva AAI Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti Articulacion Artistica Internacional, Mirko Malle in Peter Ciuha: Prostosti