Odpiralni čas:
 
ponedeljek - petek:
12.00 - 18.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjuji

Sodelavci Galerije Alkatraz in SCCA, Zavoda za sodobno umetnost - Ljubljana od leta 2011 raziskujemo zgodovino metelkovske vizualne scene, z ustvarjalkami in ustvarjalci AKC Metelkova mesto pa mapiramo aktualno vizualno produkcijo AKC Metelkova mesto. Najprej smo v okviru projekta Vmesna postaja septembra 2012 pripravili razstave, intervencije, projekcije, pogovore in odprli ateljeje, da bi se aktualna metelkovska likovna prodkucija pokazala v vsej svoji raznolikosti.

Naslednje leto smo ob 20. obletnici AKC Metelkova mesto septembra 2013 prispeli na Končno postajo. Obravnavo metelkovske likovne produkcije smo nadgradili z raziskavo ne le njene zgodovine, pač pa zgodovinskega spomina celotne AKC Metelkova mesto. Velik del naše pozornosti smo namenili vizualnim intervencijam v javni prostor: v sodelovanju s posamičnimi avtorji smo pripravil njihov do zdaj najbolj natančen popis in mu dodali več kot petdeset fotografij posameznih umetniških intervencij in opomb, ki poskušajo čim bolj natančno popisati njihov nastanek.

Naš razstavno-raziskovalni projekt se je zaokrožil s serijo 26 video intervjujev z metelkovskimi ustvarjalkami in ustvarjalci, ki danes delujejo na Metelkovi, in tudi s tistimi, ki smo jih ocenili kot ključne, pa jih ni več tu. Tako smo ohranili zgodbe metelkovskih protagonistov, ki se medsebojno dopolnjujejo, prekrivajo in si tudi nasprotujejo.

Intervjuji, ki so dostopni v fizičnem video arhivu smo se odločili preseliti na splet. Tudi zato, da z video eseji na spletu omogočimo karseda široko dostopnost in »digitaliziramo« podobo likovne Metelkove. In da počastimo zgodovino Avtonomnega kulturnega centra, osebne zgodovine ustvarjalk in ustvarjalcev, subjektive poglede in multiplost narativov.