Odpiralni čas:
 
ponedeljek - petek:
11.00 - 19.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesec fotografije Ljubljana 06
Janez Korošin / Grafiti
Janez Korošin in Lado Jakša / multivizija

02 Oktober 2007 Mesec fotografije 2007
Janez Korošin / Grafiti
Janez Korošin in Lado Jakša / multivizija

Med fotografi starejše generacije poznamo Janeza Korošina predvsem kot avtorja, ki se je veliko ukvarjal s krajino. Pri tem ni uporabljal le ene likovne sheme, temveč je sledil sočasnim tokovom, značilnim za razvoj slovenske fotografije v minulih desetletjih. Njegova najnovejša serija, predstavljena na tej razstavi, izhaja iz vsebovanja nečesa povsem vsakdanjega, saj mnogokrat niti ne opazimo, kako se posamezno mesto spreminja, še posebno detajli. Zato gredo mimo nas pravcate galerije likov, likovnih pripovedi in raznih slogov, ki so sicer različno dobri, vendar tudi ena najbolj prepoznavnih dejavnosti tistih, ki delujejo zunaj uradnih institucij, pa imajo o tej družbi tudi svoje mnenje. S tem, ko se je Korošin začel ukvarjati z dokumentiranjem grafitov, je predvsem pokazal svojo dojemljivost za razumevanje različnih likovnih vprašanj. Ta je bila sicer prepoznavna tudi že v njegovih prejšnjih delih, le da je sedaj poiskal povsem novo področje, ki se po svojem značaju občutno razlikuje od tistega, s čimer se je prej ukvarjal. Kajti njegovi novi posnetki so nastali v mestu - vsebine, ki jih vanj zajema, pripadajo precej mlajši generaciji, poleg tega je zavzel tudi tehnični pristop, ki obsega predvsem neposredno izpričevanje narejenega. Pri tem se mu pravzaprav niti ni zdelo pomembno, kakšno je razmerje med predlogo in posnetkom, kaj je izvirnik in kaj kopija; pomemben je predvsem dosežek, ki je dobra fotografija. Verjetno pa se je odločil za fotografiranje grafitov tudi zato, ker se je srečal z izjemno barvitostjo, torej z nečim, česar iz njegovih starejših del ne poznamo in se je kot avtor, ki poskuša vedno znova raziskovati možnosti fotografije, tudi lotil tega, zanj povsem novega področja. V njem je našel oblike, s katerimi se prav tako ni ukvarjal, a kot zrel likovnik jih je znal prepoznati in predvsem interpretirati, kar postane vredno predvsem takrat, kadar ga zajema širše, na primer z vključevanjem tamkajšnje arhitekture.

Boris Gorupič: iz teksta
»Interpretacija barvitih likovnih sporočil«

Življenjepis

Janez Korošin, rojen 12. avgusta 1935 v Ljubljani, zaposlen na Inštitutu Jožefa Štefana, na katerem je v laboratoriju za optično spektroskopijo delal do upokojitve. Za svoje delo je prejel številna priznanja in nagrade. Fotozveza Jugoslavije mu je leta 1973 podelila naslov kandidat mojster fotografije. Dve leti pozneje ga je Mednarodna zveza fotografske umetnosti FIAP (Federation Internationale de l'art Photographique) počastila z naslovom »artiste FIAP«. Leta 1977 mu je Fotozveza Jugoslavije podelila naslov mojster fotografije. 1995 je postal član Kabineta slovenske fotografije pri Gorenjskem muzeju v Kranju. Leta 1996 ga je Fotografska zveza Slovenije nagradila s priznanjem Janeza Puharja za življenjsko delo v fotografiji. Ob koncu 2000 je po zaslugi Mednarodne zveze fotografske umetnosti FIAP prejel naslov ekscelenca FIAP (EFIAP).