Odpiralni čas:
 
ponedeljek - petek:
11.00 - 19.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolektivni projekt: Mozaik ustvarjalne Metelkove (MzUM)

10 September 2014 > 26 September 2014 Vljudno vabljeni na otvoritev kolektivnega projekta: Mozaik ustvarjalne Metelkove (MzUM), sodelovanja Galerije Alkatraz z ustvarjalkami in ustvarjalci AKC Metelkova mesto in na druge dogodke ob 21. obletnici AKC Metelkova mesto, v sredo, 10. septembra 2014, od 12.00 dalje.

Že tretje leto nadaljujemo z obsežnejšim razstavno – raziskovalnim projektom, ki vključuje zgodovino »metelkovske« vizualne scene, sveta in produkcije, ki nastaja intro muras Avtonomnega kulturnega centra (AKC) Metelkova mesto. Raziskavo smo začeli v sodelovanju z ekipo Sveta umetnosti (Zavod SCCA-Ljubljana) že leta 2011 in prva predstavitev je bila realizirana leta 2012 na 19. obletnici AKC Metelkova mesto. Poimenovali smo jo Vmesna postaja, ker je bila mišljena kot vmesna postaja raziskave procesa delovanja vizualnih umetnikov in umetnic na Metelkovi. Poudarek je bil na vključevanju vseh ustvarjalk in ustvarjalcev ter odkrivanju specifičnih pogojev in raznovrstnih načinov njihovega delovanja znotraj AKC Metelkova mesto. Z razstavami, odprtimi ateljeji, javnimi pogovori ter intervencijami in projekcijami v metelkovski javni prostor so posamezne ustvarjalke in ustvarjalci dobili možnost, da se predstavijo s praksami, ki poudarjajo heterogenost njihovega delovanja.

Raziskavo smo v letu 2013 usmerili v mapiranje zgodovinskega spomina in razvoja vizualne ter širše umetniške prakse, ki so se skozi pretekla desetletja s konstantnim spreminjanjem in nadgrajevanjem prepletale. Projekt Končna postaja, kot smo ga poimenovali za 20. obletnico AKC Metelkova mesto, je dobil pomenljiv naslov v smislu nadaljevanja oz. nadgrajevanja raziskovanja, ki smo ga zastavili na Vmesni postaji. Sledili smo živemu organizmu prostora AKC Metelkova mesto, ki je kot umetnina in ima za izhodišče nedokončano delo (nenehno nadgrajevanje vizualne podobe in procesa) oz. delo v nastajanju. AKC Metelkova mesto so njeni uporabniki z arhitekturnimi, gradbenimi, umetniškimi in rokodelskimi intervencijami v njen javni prostor in zunanjost stavb v dvajsetih letih spremenili v celostno umetnino Metelkova (1), je v umetnostnozgodovinskem analitičnem besedilu z naslovom Gesamtkunstwerk Metelkova mesto, ki je izšel v Časopisu za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo in je bil v celoti posvečen Metelkovi, zapisala Saša Nabergoj.

Projekt Končna postaja je tako vključeval razstavo z naslovom Metelkova oživljena v Galeriji Alkatraz, kjer je gledalec lahko prisluhnil zgodovinskemu spominu. Oživilo in prikazalo ga je 27 video esejev z intervjuji še delujočih in nedelujočih, a zaslužnih, ustvarjalcev in ustvarjalk in njihovimi intimnimi, subjektivnimi pripovedmi. Za sprehod po dvajsetletnem razvoju spreminjajoče se podobe AKC Metelkova mesto so poskrbele arhivske fotografije na stenah galerije. Poleg razstave smo obudili še legendarno uprizoritev dražbe umetniških artefaktov s priljubljenim dražiteljem Goranom Medjugoracem-Gogijem, oživili Tajno ložo živih (TLŽ), natančno popisali vizualne intervencije s foto gradivom, odprtimi ateljeji, različnimi delavnicami in vodenimi ogledi po umetniških intervencijah v javnem prostoru. V Projektni sobi SCCA in na njenem na novo urejenem vrtu, ki je ostanek zadnjega projekta Studia 6, Liminale Društva OFFTIR, pa je zaživela čajnica in čitalnica arhivskega gradiva o Metelkovi.

Ob 21. obletnici AKC Metelkova se  intervjuji, ki so dostopni v fizičnem video arhivih Zavoda SCCA - Ljubljana in KUD Mreže, selijo na splet. Sodelavci SCCA - Ljubljana bodo vsak teden na spletni strani šole Svet umetnosti objavili en intervju. Tudi zato, da omogočimo karseda široko dostopnost video esejev na spletu  in "digitaliziramo" 21. rojstni dan Metelkove. Ne nazadnje tudi zato, da  počastimo zgodovino Metelkove, osebne zgodovine ustvarjalk in ustvarjalcev, subjektive poglede in multiplost narativov.
Video intervjuji z ustvarjalkami/ustvarjalci AKC Metelkova mesto.

Letošnji projekt za 21. obletnico Mozaik ustvarjalne Metelkove (MzUM), ki je nastal kot sodelovanje ekipe Galerije Alkatraz z ustvarjalkami in ustvarjalci AKC Metelkova mesto, je sinteza predhodnih dveh, saj je v izhodišču usmerjen v raziskovanje različnih oblik kolektivnega ustvarjanja pri posameznicah in posameznikih, ki se pri svojem delu sicer poslužujejo izrazito individualnih pristopov. AKC Metelkova mesto je namreč prostor, ki že od samega začetka goji specifične ustvarjalne postopke, njegova vizualna podoba pa je plod ravno sodelovanja številnih posameznikov in skupin z različnimi znanji in veščinami.

Naslov projekta smo si delno sposodili iz teksta Andreja Moroviča, Kamenčki v mozaiku urbane gverile. Mozaik je v vseh teh letih postal dobesedno zaščitniški znak AKC Metelkova mesto pred zunanjimi posegi v prostor in simbolna podoba celotnega javnega prostora. Mozaične delavnice in posamični posegi, ki so se od leta 1997 razraščali na fasadi stavbe Hleva, so sinonim za kolektivno ustvarjanje, kjer vsak posameznik prispeva kamenček v ta simbolni mozaik. Ideja je bila preprosta: če so ogrožena pročelja, zaščititi z umetniškimi mozaiki, bo demolicija morda otežena. Rušenje je nekako utonilo v pozabo, mozaiki so ostali in se razrasli... (2)

Kamenčke v mozaiku ustvarjalnosti bo v Galeriji Alkatraz polagala skupina ustvarjalk in ustvarjalcev na razstavi Alkatreš. Razstava je zasnovana kot gradnja skupne identitete in samozavedanja Metelkove kot kolektivnega prostora. Za razliko od predhodnih skupinskih razstav bodo tokrat ustvarjalci in ustvarjalke zabrisali individualne poetike in ustvarili skupinsko intervencijo, sestavljeno iz različnih materialov, ki jih bodo nabrali v svojih ateljejih. Ponovno bo v ospredju reciklaža kot princip in nujni pogoj za vzpostavljanje lastnih oblik delovanja. Kuratorski angažma temelji na tem, da imajo avtorji in avtorice proste roke pri ustvarjanju in oblikovanju prostora, končni rezultati pa so neznanka, kar je posledica work-in-progress pristopa. Način dela, ki smo ga skupaj zastavili, je poskus spodbuditve spontanega kolektivnega ustvarjanja brez kuratorskega vmešavanja z abstraktnimi teoretičnimi koncepti.

Poleg razstave v Galeriji Alkatraz sta v sklopu projekta MzUM mišljena še dva razstavna projekta; Stolp, kiparska inštalacija Jake Miheliča, bo v najmanjši galeriji Ch0, razstava Sleep of Reason, tandema Damijana Kracine in Vladimirja Lebna, pa v Galeriji Nočna izložba v stavbi Pešci.

Najmanjša galerija v Sloveniji je projekt umetniškega kolektiva g.rupa, ustanovljenega leta 2004. Kolektiv sestavljata mlada nadobudna slovenska sodobna umetnika Jaka Mihelič in Miha Žorž ter filozof Boris Vlajič. Odločili so se, da bo prvi skupinski projekt postavitev najmanjše galerije v Sloveniji po zgledu najmanjše galerije na svetu v Aucklandu v Novi Zelandiji. Ob iskanju najprimernejše lokacije za realizacijo ideje se je iniciator, Jaka Mihelič, dogovoril z ekipo kluba Channel Zero v AKC Metelkova mesto, da se galerija postavi v klubski prostor v steni ob vhodu v klub. Odločitev za klub je botrovala dejstvu, da bi se pri postavitvi galerije v zunanje urbano okolje soočali s številnimi birokratskimi izzivi. Programsko izhodišče galerije je izpolnjevanje glavnega pogoja, da umetniški izdelek ne presega dimenzij 45x25x19 cm za postavitev v razstavni prostor. (Zapis po pogovoru z iniciatorjem Jakom Miheličem)

Galerija Nočna izložba v stavbi Pešci je kolektivni projekt ustvarjalk in ustvarjalcev, ki imajo ateljejske prostore v prvem nadstropju hodnika omenjene stavbe. Po večletnem kopičenju ateljejskih materialov se je skupina umetnikov, ki se je kot neformalna skupina organizirala v umetniški odbor galerije (Damijan Kracina, Vladimir Leben, Terrah, Mitja Ficko, Jaka Mihelič in Božo Rakočević) odločila očistiti natrpani hodnik in ga spremeniti v malo drugačen galerijski prostor. Prostor se od večine galerij, ki jih poznamo, razlikuje po tem, da vanjo gledalec ne vstopa fizično, ampak je v poziciji voajerja, ki si s pomočjo daljnogleda, postavljenega na posebni ogledni ploščadi na stolpu na dvorišču AKC Metelkova mesto, skozi okna ogleduje umetniška dela. Daljnogled je umetniška instalacija, ki so ga izdelali in postavili metelkovski umetniki v enih od skupnih akcij urejanja javnega prostora. Tokrat se v galeriji predstavlja tandem Damijan Kracina in Vladimir Leben z razstavo Sleep of Reason. Več informaciji o galeriji in programu si lahko ogledate na njihovi spletni strani http://pesakpesak.wordpress.com

Ponovno bodo v ospredju različne vizualne intervencije v javni prostor, ki potekajo na individualnih ravneh ali v sklopu dolgoletne iniciative Urbanih likovnih projektov. V Hajlends parku bodo lesarski mojstri Rok Barborič, Miroslav Matek in Miran Pešič-Pešo postavili leseno skulpturo Pajek. Slikar Mitja Ficko bo s skupino sodelavcev na zahodni zunanji steni stavbe Kluba Gromka odslikal Odblesk metelkovskega sonca. Tokrat je poudarek na kolektivnem delu, ki se pri omenjenih projektih najbolj udejanja. Povezujejo se ustvarjalke in ustvarjalci z različnimi znanji in veščinami, ki v skupnem duhu nadaljujejo ter nadgrajujejo kolektivno akcijo. Umetniški posegi se prepletajo z rokodelskimi znanji in izdelki, ki s premišljeno umeščenostjo in funkcionalnostjo tvorijo celotno podobo javnega prostora Metelkove.

Letošnja delavnica Pobarvajmo stolp, ki jo bo vodila Tina Drčar, je zastavljena kot inkluzivni eksperiment, saj bo vključevala zunanje obiskovalke in obiskovalce različnih marginalnih skupin, ki se dopoldan zadržujejo na AKC Metelkova mesto. Tako bo lahko vsak med njimi prispeval svoj kamenček v mozaik obnavljanja in dograjevanja ter pripomogel k spreminjanju razumevanja odnosa do javnega prostora. Ateljejski prostori kot intimno delovno okolje, kamor širša javnost nima dostopa, bo tokrat na ogled skupini mlajše populacije vrtčevskih otrok, ki bodo skupaj z lesarskim rokodelcem Dejanom Pfeiferjem-Stripijem spoznavali les kot material za izdelavo različnih izdelkov. Obe delavnici potekata v okviru projekta Alkatrazove ustvarjalnice, ki ga podpira Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Širši javnosti ob 21. obletnici AKC Metelkova mesto ponovno nudimo vpogled v različne kamenčke mozaika ustvarjalnosti, ki so v vseh teh letih plod dela, vztrajnosti, trdoživosti, požrtvovalnosti in združevanja različnih skupin in posameznic ter posameznikov.

Jadranka Plut


(1) Saša Nabergoj, Gesamtkunstwerk Metelkova mesto, v: Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, št. XL, 2013.

(2) Andrej Morović, Kamenčki v mozaiku urbane gverile, v: Metelkova mesto, U. Toman, L. Drinovec (ur.), str. 2, Ljubljana 1998

Program (sreda, 10. septembra) :

9.30 -  stavba Garaže, umetnikov atelje, Alkatrazove ustvarjalnice: Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod, vodi Dejan Pfeifer - Stripi,

od 12.00 -  severno dvorišče AKC Metelkova mesto pred Razglednim stolpom, delavnica Pobarvajmo stolp (vodi Tina Drčar), v okviru Alkatrazovih ustvarjalnic.

18.00 - Hajlends park , otvoritev lesene skulpture Pajek, avtorjev Roka Barboriča, Miroslava Matka in Mirana Pešiča (lesena skulptura je del Urbanih likovnih projektov).

19.00 - zahodna zunanja stena Kluba Gromka, stavba Hangar, otvoritev poslikave avtorja Mitje Ficka Odblesk (poslikava je del Urbanih likovnih projektov).

20.00 -  Channel Zero, Najmanjša galerija Ch0, stavba Pešci, otvoritev kiparske instalacije Stolp .

21.00 - Galerija Alkatraz, stavba Hlev, otvoritev skupinske razstave Alkatreš. Na ogled do 26.9.

22.00 -  Galerija Nočna izložba Pešak, stavba Pešci, otvoritev razstave Sleep of Reason Damijana Kracine in Vladimirja Lebna.  Na ogled do 10. oktobra.

Celoten program 21. obletnice AKC Metelkova mesto lahko najdete tukaj.

V projektu MzUM sodelujejo: Rok Barborič, Edvin Dobrilovič, Tina Drčar, Boštjan Drinovec, Mitja Ficko, Tomaž Furlan, Meta Kastelic, Neven Korda, Borut Korošec, Damijan Kracina, Vladimir Leben, Miroslav Matek, Silvo Metelko, Jaka Mihelič, Rajko Miladić, Boštjan Novak, Miha Perne, Miran Pešič - Pešo, Dejan Pfeifer - Stripi, Terrah, Uroš Weinberger.

Kuratorska ekipa: Ana Grobler, Sebastian Krawczyk, Jadranka Plut.
Asistentke: Nevena Aleksovski, Anabel Černohorski, Danijela Zajc.

_____________________________________________

Ob 21. obletnici AKC Metelkova se  intervjuji, ki so dostopni v fizičnem video arhivih Zavoda SCCA - Ljubljana in KUD Mreže, selijo na splet. Sodelavci SCCA - Ljubljana bodo vsak teden na spletni strani šole Svet umetnosti objavili en intervju. Tudi zato, da omogočimo karseda široko dostopnost video esejev na spletu  in "digitaliziramo" 21. rojstni dan Metelkove. Ne nazadnje tudi zato, da  počastimo zgodovino Metelkove, osebne zgodovine ustvarjalk in ustvarjalcev, subjektive poglede in multiplost narativov.

Fotografije otvoritve razstave Alkatreš: Sunčan P. Stone. Ostale fotografije (če ni označeno drugače): Ana Grobler

Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev skupinske razstave Alkatreš v Galeriji Alkatraz Otvoritev razstave Alkatreš (fot. Tina Drčar) Otvoritev skupinske razstave Alkatreš (fot. Tina Drčar) Otvoritev skupinske razstave Alkatreš (fot. Tina Drčar) Otvoritev razstave Alkatreš (fot. Tina Drčar) Otvoritev razstave Alkatreš (fot. Tina Drčar) Otvoritev razstave Alkatreš (fot. Tina Drčar) Otvoritev skupinske razstave Alkatreš (fot. Tina Drčar) Delavnica Pobarvajmo stolp (fot. Tina Drčar) Delavnica Pobarvajmo stolp (fot. Tina Drčar) Delavnica Pobarvajmo stolp (fot. Tina Drčar) Delavnica Pobarvajmo stolp (fot. Tina Drčar) Delavnica Pobarvajmo stolp (fot. Tina Drčar) Delavnica Pobarvajmo stolp (fot. Tina Drčar) Delavnica Pobarvajmo stolp (fot. Tina Drčar) Delavnica Pobarvajmo stolp (fot. Tina Drčar) Delavnica Pobarvajmo stolp (fot. Tina Drčar) Delavnica Pobarvajmo stolp (fot. Tina Drčar) Delavnica Pobarvajmo stolp (fot. Tina Drčar) Delavnica Pobarvajmo stolp (fot. Tina Drčar) Otvoritev razstave Sleep of Reason Damijana Kracine in Vladimirja Lebna, Galerija Nočna izložba Pešak Otvoritev razstave Sleep of Reason Damijana Kracine in Vladimirja Lebna, Galerija Nočna izložba Pešak Otvoritev razstave Sleep of Reason Damijana Kracine in Vladimirja Lebna, Galerija Nočna izložba Pešak Otvoritev razstave Sleep of Reason Damijana Kracine in Vladimirja Lebna, Galerija Nočna izložba Pešak Otvoritev razstave Sleep of Reason Damijana Kracine in Vladimirja Lebna, Galerija Nočna izložba Pešak Otvoritev razstave Sleep of Reason Damijana Kracine in Vladimirja Lebna, Galerija Nočna izložba Pešak Otvoritev razstave Sleep of Reason Damijana Kracine in Vladimirja Lebna, Galerija Nočna izložba Pešak otvoritev razstave Sleep of Reason Damijana Kracine in Vladimirja Lebna, Galerija Nočna izložba Pešak Otvoritev kiparske instalacije Stolp, Jaka Miheliča, Najmanjša galerija Ch0 Otvoritev kiparske instalacije Stolp, Jaka Miheliča, Najmanjša galerija Ch0 Otvoritev kiparske instalacije Stolp, Jaka Miheliča, Najmanjša galerija Ch0 Otvoritev kiparske instalacije Stolp, Jaka Miheliča, Najmanjša galerija Ch0 Otvoritev kiparske instalacije Stolp, Jaka Miheliča, Najmanjša galerija Ch0 Otvoritev kiparske instalacije Stolp, Jaka Miheliča, Najmanjša galerija Ch0 Otvoritev kiparske instalacije Stolp, Jaka Miheliča, Najmanjša galerija Ch0 Otvoritev kiparske instalacije Stolp, Jaka Miheliča, Najmanjša galerija Ch0 Otvoritev kiparske instalacije Stolp, Jaka Miheliča, Najmanjša galerija Ch0 Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi) Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi), obisk razstave Alkatreš Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi), obisk razstave Alkatreš Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi), obisk razstave Alkatreš Lesarska delavnica v sodelovanju z vrtcem Mladi rod (vodenje: Dejan Pfeifer - Stripi), obisk razstave Alkatreš Otvoritev kiparske instalacije Stolp, Jaka Miheliča, Najmanjša galerija Ch0 Otvoritev lesene skulpture Pajek, avtorjev Roka Barboriča, Miroslava Matka in Mirana Pešiča Otvoritev lesene skulpture Pajek, avtorjev Roka Barboriča, Miroslava Matka in Mirana Pešiča Otvoritev lesene skulpture Pajek, avtorjev Roka Barboriča, Miroslava Matka in Mirana Pešiča Otvoritev lesene skulpture Pajek, avtorjev Roka Barboriča, Miroslava Matka in Mirana Pešiča Otvoritev lesene skulpture Pajek, avtorjev Roka Barboriča, Miroslava Matka in Mirana Pešiča Otvoritev lesene skulpture Pajek, avtorjev Roka Barboriča, Miroslava Matka in Mirana Pešiča Otvoritev lesene skulpture Pajek, avtorjev Roka Barboriča, Miroslava Matka in Mirana Pešiča Otvoritev lesene skulpture Pajek, avtorjev Roka Barboriča, Miroslava Matka in Mirana Pešiča otvoritev poslikave avtorja Mitje Ficka Odblesk otvoritev poslikave avtorja Mitje Ficka Odblesk otvoritev poslikave avtorja Mitje Ficka Odblesk otvoritev poslikave avtorja Mitje Ficka Odblesk otvoritev poslikave avtorja Mitje Ficka Odblesk otvoritev poslikave avtorja Mitje Ficka Odblesk otvoritev poslikave avtorja Mitje Ficka Odblesk Vabilo: MzUM JSKD