Odpiralni čas:
 
ponedeljek - petek:
11.00 - 19.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Unfamiliar Area | Hana Zadnikar: “Objekt subjekt”

13 April 2023 > 13 Maj 2023 Vljudno vabljene_i k ogledu mini spletne razstave Hane Zadnikar: "Objekt Subjekt", enote Neznano področje" (Unfamiliar Area).Instalacija Objekt subjekt obravnava spremembe nadzora od foucaultovskevega panoptikona do Deleuzove ideje o fragmentaciji individuumov na dividuume, ki se dogaja v današnjem internetnem času. Pred nami je nekajurna montaža posnetkov zaslona telefona Hane Zadnikar v obdobju 24-ih ur, ki ga obkrožajo številni podatki, ekstrahirani iz njenega obstoja na telefonu v istem časovnem obdobju. Na ekranu so subjekt, pogled na ekran in umetničina zasebnost, ob tem pa še njegov podatkovni dvojnik, ki je v 21. stoletju za širši nadzorstveni sistem pomembnejši od individuuma. Združujeta se oba načina nadzora, tradicionalni panoptični pogled na subjekt s posnetkom uporabe telefona, ki ga gledalka_ec gleda, in algoritemski nadzor s fragmentacijo subjekta na njej_mu berljive podatke. Gledalka_ec lahko zavzame dve poziciji – lahko je nadzornica_k v panoptikonu, lahko pa se postavi v pozicijo nadzorovanega subjekta Hane Zadnikar. Njena_gova vloga kot gledajoča_i in gledana_i se nenehno izmenjuje in nobeden od teh pogledov ni stabilen ali potemtakem tudi nevtralen. Ustvarja se dinamika premikanja od objekta do subjekta, ki sta dve gledišči, odvisni od same_ga gledalke_ca. Nobena od vlog, ki jih lahko zavzame, pa ni močnejša od druge, saj sta v ogromnem sistemu nadzora obe nemočni.

Zadnikar se z instalacijo postavlja v ranljiv položaj. Če smo kot internetne_i uporabnice_ki, stalno nadzorovane_i zavoljo podatkovnega procesiranja, je naša aktivnost, ki se beleži na telefonu, vseeno zelo intimna zadeva. Gledalka_ec zato, ko se postavi v vlogo nadzornice_ka, kot oseba morda ne dojame vrednosti informacij, ki jih bodo – sprocesirane v algoritme – slednje nosile. Zato nam umetnica predstavi njihov pomen v obliki deljene intimnosti.

Lucija Zajc

Hana Zadnikar (2000) je diplomirala s smeri video, animacija in novi mediji na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Trenutno nadaljuje podiplomski študij na isti smeri. Ukvarja se z intermedijsko umetnostjo, videom in animacijo. V svojih delih raziskuje teme obstoja, vezanega na subjektivno izkustvo, socialno-politično okolje in sam svet umetnosti. Večkrat je sodelovala na festivalu Svetlobna gverila v Ljubljani. Leta 2022 je prejela študentsko nagrado Mednarodnega festivala računalniške umetnosti v Mariboru.
Objekt subjekt, virtualna videoinstalacija, 2022


 

---------------------------------------------------
Druge razstave iz enote Neznano področje (Unfamiliar Area)
Nina Baznik: Unfamiliar area (Neznano področje)
in druge (na dnu strani)
----------------------------------------------------
Kuratorstvo: Lucija Zajc
Lektura: Sonja Benčina
Prevod (v angleški jezik): Ana Makuc
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana - Oddelek za kulturo