Odpiralni čas:
 
ponedeljek - petek:
11.00 - 19.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Galerija 7:069 x Galerija Alkatraz: S04E03

28 Junij 2021 > 12 Julij 2021 Vljudno vabljene_i na otvoritev razstave Gallery 7:069 x Galerija Alkatraz: S04E03, v ponedeljek, 28. junija 2021, ob 19.00 v Galerijo Alkatraz, AKC Metelkova mesto. Razstava bo na ogled do 12. julija.

Razstavljajo: Ajda Peternel, Ema Maznik, Eva Robida Blau, Isidora Todorić, Lenart Merlin, Lujo Rožič, Neža Perovšek.

 

Umetnica_ik ustvarja svet znotraj katerega postavlja pravila igre in priča o lastnemu obstoju. V igri brez pravil, avtorica_or postane tisti, ki ustvarja nove znake in jih v procesu svoje izkušnje spreminja v podobe. V tem pogledu gre za dela, ki imajo visoko stopnjo individualne identitete. Umetnica_ik prevzame vlogo zbirateljice_a, arhitektke_a, arheologinje_a, inženirke_ja, ustvarjalke_ca, a hkrati tudi rušilke_ca. K preoblikovanju in dekonstrukciji materialnega ter digitalnega umetnice_ki pristopajo po eni strani na videz naivno, po drugi pa tudi izrazito analitično. Zaradi specifičnosti obdobja v katerem so dela nastajala in iskanja rešitev z materiali, ki so jim bili dostopni, so si dela v pristopu ustvarjalnega procesa in raziskovanja podobna, a popolnoma drugačna v svojih končnih formah. 

 

Uvodnik, S04E03, iskanje, nepredvidljivo, igra, vztrajnost, naivnost, napake, prilagajanje, raziskovanje. Učenje, napredovanje, rast, odkrivanje neznanega, novo. Pogled, podoba, zbirati, kopičiti, plastiti. Opravičevati. Zbirateljica, arhitektka, arheolog, inženirska, ustvarjalec, pesniti, umetnik, rušitelj, 404, napaka. Najdeno, problem, analitičnost, rezultati, razvoj, proces, preoblikovanje, izraz, dekonstrukcija, material, digitalno. Dostopnost, dom, prostor, skladišče, arhiv, soba, ponavljanje, galerija.

Otvoritev, igrače, plišasto, leseno, kup, performans, teža, akcija, kostum, scenografija, objekt, zašiti, zaščita, zatvoritev. Arhiv, proces, akcija, plastika, HMA, igra, raziskovanje, serialnost, nakopičiti, lego, odlitek, nadzor, materija, prekipevanje, celota, spajanje. Prostor. 

Fašist, komunistka, klasicist, nacistka, kapitalist. Zapor. Medveda, žival, kostum, papir, 120 × 130. Iskanje, ponavljanje, igra, kopičenje, naložiti, spajanje, nabiranje, odlaganje, pozabiti, odkrivanje, video GIF, prekrivanje, hoarding. Inventar. Brisanje, obnavljanje. Črka, rušenje, volna, domišljija, proces, ponovitev, podzavest, komunikacija, oblika, znak. Žebelj, papir, pozabljeno. Rosetta, ponovljeno, prevedeno. Povezave, pisati, opravičevati, koda, smisel, besede, znaki, neberljivo. Je, ampak ni, Enigma. Slika, črka, črta, brk, beseda. Risba, hov, hov. Obeleženo, izgovorjeno, napovedano, ritem, brez vejice arheologinja, arhitekt, neznano, prikrivanje, zakrivanje, razkrivanje, ponavljanje, slika. Prostor, misel, tok. 

Zaključek, zoom, povezave, asociacije, igra. Komunikacija, ponavljanje, akcija, performans, objekti, skulptura, slika, slika, slika, GIF, ponavljanje, prostor, aktualizirano, koncept/brez koncepta, zaključiti. Povezave, pisava, opravičevati, koda, smisel, besede, znaki, neberljivo. Je, ampak ni. Vidno, čitljivo.

Kuratorski tekst

------------ 


AJDA PETERNEL

Plišaste igrače so prišite na staro pižamo in zimsko kapo tako, da je prekrito celotno telo. Igrače sem uporabila, ker je bil to eden izmed materialov, ki sem jih imela med karanteno v izobilju. Glede na to, da je kostum izredno težak in neokreten, se mi je zdela najbolj smiselna rešitev, da v njem plezam po lestvi. Če ti življenje ni dosti težko, si ga oteži sam, bi rekla moja stara mama.

 EMA MAZNIK

Novo mesto, 21. 5. 2021


Osredotočam se na najdene, banalne objekte, serialnost in repeticijo. Izdelujem nestabilne serijske objekte, katerih termoreverzibilni značaj omogoča, da se povrnejo v ničelno stanje. Ti izvržki so iz vsakdanjih masovno proizvedenih predmetov, termoreverzibilnih materialov in epoksidne smole. Očitna je strukturna dihotomija med menjajočimi se referenčnimi in prilagodljivimi enotami. Prilagodljiva enota se akumulira okoli fiksne, ki služi kot začetna matrica, se navzame njenih značilnosti in se reproducira. Vroče lepilo prevzame površinske lastnosti kopiranega objekta, se množi, dokler se ne akumulira v novo nerazpoznavno konfiguracijo in prebavi svoje referente. Sam objekt je nerazločljiv, indikatorji njegovega fluidnega značaja so kalupi, ki jih objekt v nastajanju pušča za sabo. Kalupi se kopičijo, vlita substanca pa je v nenehnem porajanju. Pri tem pa je ključno, da ne reproduciram samega patenta, ampak lupino, kot da bi zbirala odvrženo kutikulo plazilca, ki se pospešeno in nekontrolirano levi.NEŽA PEROVŠEK

Idejna zasnova projekta Low Storage – Low Effort izvira iz mojega raziskovanja arhiviranega materiala s poudarkom na digitalnem kopičenju, po angleško hoardingu. Kopičenje se lahko razume kot skoraj kompulzivno shranjevanje stvari, tako fizičnih kot digitalnih, z namenom ponovne ali nove uporabe. Material je torej shranjen v upanju, da bo v prihodnosti uporaben, četudi v trenutku shranjevanja ne služi nobenemu namenu in nam je v večini primerov v napoto.

Neuporabljene oz. neuporabne digitalne posnetke iz osebnega arhiva združujem v nove podobe. Z uporabo materialu  dajem novo življenje, nov namen, končno ga transformiram iz krame v uporaben sestavni del umetniške produkcije. S tem na nek način tudi opravičujem svojo kompulzivno tendenco kopičenja datotek.

V nastalih video sekvencah se izbrane podobe stapljajo v nedefinirane krajine, ki se v ponavljajočem ritmu sestavijo v celosten video.

Projekcije do gmote materiala pristopajo na humoren, lahkoten način, saj preko podob prikazujejo absurdne in navidezno nesmiselne tekste, ki želijo izraziti neuporabnost in trivialnost izvornih datotek. Dela torej predstavljajo intimen vpogled v moj osebni digitalni prostor, ki se z manipulacijo podob prikazuje kot celovito umetniško delo.LUJO ROŽIČ

Ko mačka zalaja …

Tedaj …

tedaj pleše, kdor plesati zna,

naj poje, kdor peti zna.

Naj gleda, kdor vidi,

kako se spreminja sreča

v izbrane plese, v izbrane pesmi.

Naj vidi ta, kdor zdaj miži,

miže opazuje, šepeče in se sramuje,

žaluje, kdor prej žalovati ni znal.

To je raj, mi je povedala ptica.

Je tukaj in zdaj, a vendar drugačen,

tako je vedno nekje drugje.

Ko mačka zalaja, se skrijmo,

da ne bomo mi, osamljeni, 

izbrani v klicu

nekega lepega dne.


ISIDORA TODORIĆ

ؤثىهة حخلمثي س بهمخغخبشو نه ذرثكه ةهجته فقثلاعاز 

ۓھغبع حجلیھر و نبیجپجنم، کب \سھ؛ب عب]اب ٹدھشتہ۔

غېنڭم پوەلېد س اڭلويواھ، كڭ \ۈې؛ڭ مڭ]قڭ ترېبۇى. 

Cenim pogled s filozofa, ki žveči mišji trebuh.

ޝެނިމ ޕޮގލެދ ސ ފިލޮޔޮފަ، ކި \ވެ؛ި މި]ޖި ތރެބުހ. 

ણાલગસ જદુતા્ ે િગતદબદિો, કગ ૉનાચગ સગડરગ ૂીાવહપ. 

Ψενιμ πογλεδ σ φιλουοφα, κι \ωεί μι[ξι τρεβθη.

ⴻⵏⵉ, ⵃⵄⴳⵍⴻⴷ ⵙ ⴼⵉⵍⵄⵢⵄⴼⵇ; ⴽⵉ *ⵖⴻⵎⵉ ,ⵉⵯⵊⵉ ⵜⵔⴻⴱⵓⵀ:

Ценим поглед с филозофа, ки жвечи мишји требух.

णालगस जदुता्, े िगतदबदिो, कग ॉनाचग सगडरग ूीावहप. 

Ցենիմ պօգլեդ ս ֆիլօըօֆա, կի շվե;ի միխյի տռեբւհ․ 

ဃနညငာ စသါူနိ ျ ်ငူသပသ်ေ, ုင ၏လနးင ာငဟြင အမနဘက့.

ಣಾಲಗಸ ಜದುತಾ್ ೇ ಿಗತದಬದಿೋ, ಕಗ ನಾಚಗ ಸಗಡರಗ ೂೀಾವಹಪ.

ჩენიმ პოგლედ ს ფილოყოფა, კი ~ვე;ი მი[ჯი ტრებუჰ.

ᏓᎡᎾᎢᏅ ᏁᎣᎦᎵᎡᏗ Ꮝ ᎩᎢᎵᎣᏯᎣᎩᎠ, ᎸᎢ ᏩᎥᎡᏨᎢ ᏅᎢᏕᏚᎢ ᏔᏛᎡᎨᎤᎯ. 

ᖃᕿᓴᓂᒪ ᔨᓕᑐᓗᕿᖁ ᐅ ᑯᓂᓗᓕᓯᓕᑯᖑ, ᓄᓂ /ᑲᕿ;ᓂ ᒪᓂᒡᒧᓂ ᑎᑭᕿᑕᒥᓱ. 

ணாலகஸ ஜதுதா் ே ிகததபதிோ, கக நாசக ஸகடரக ூீாவஹப.

ችእንኤም ፕኦግልእድ ስ ፍኤልኦይኦፍኧ፣ ክኤ 、ቭእ፡ኤ ምኤ[ጅኤ ትርእብኡህ

ꋌꀔꆏꀂꃅ ꁈꀑꇬꆹꀔꄉ ꌠ ꑌꀂꆹꀑꑳꀑꑌꀊ, ꈎꀂ 、ꃪꀔ;ꀂ ꃅꀂ[ꏢꀂ ꄚꏓꀔꁧꇨꉾ。

ണാലഗസ ജദുതാ് േ ിഗതദബദിോ, കഗ നാചഗ സഗഡരഗ ൂീാവഹപ. 

ចេនិម្ផោងលេដ្ស្ថិលោយោថាអ្កិ្\វេៈិ្មិើញិ្តរេបុង។ 

ඣැබසප චදටකැා ි ෙසකදහදේල නස ‍ඩැතස පසඤවස ඒරැඉමයග

-----------

7:069 je »pop up« galerija, ki se je formirala kot odgovor na pomanjkanje priložnosti razstavljanja študentske produkcije tekom šolanja. Ker nima stalnega prostora, deluje po principu gostujočih razstav, njeno osnovno vodilo pa je omogočiti študentkam_om razstavljanje aktualnih projektov izven konteksta šolskih ateljejev.
 

Produkcija: KUD Mreža / Galerija Alkatraz, Galerija 7:069
Organizacija razstave, kuratorstvo: Galerija 7:069 (Nina Goropečnik, Maša Knapič, Lene Lekše, Mihael Novak, Lara Reichmann) 
Uvodni tekst: Galerija 7:069
Teksti in fotografije: osebni arhiv razstavljalk_cev
Oblikovanje: Žiga Anderlič
Lektura: Neja Berlič
Prevod: Ana Makuc

Projekt je podprt s strani Ministrstva za kulturo RS in Mestne občine Ljubljana - Oddelka za kulturo.

Ajda Peternel, Kostum, performans, instalacija 2020 Ema Maznik, Brez naslova, prostorska instalacija, HMA, epox210, ballistic gel, 2021 Neža Perovšek, Low Storage – Low Effort, video instalacija, 1’18’’, 2021 Lujo Rožič, Maček, brk, oglje in olje na platnu, 90x120 cm, 2018 Isidora Todorić Babilonski stolp, zapisi, 2021 Eva Robida Blau Arheologova soba, akril na platnu, 170x150, 2019 Lenart Merlin Si kar si / Ti si fašist, 120X130, mešana tehnika, 2020