Odpiralni čas:
 
ponedeljek - petek:
11.00 - 19.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembrska delavnica Mozaik sodobnih umetnosti

17 September 2019 Pedagoge in pedagoginje vabimo na brezplačno delavnico Mozaik sodobnih umetnosti, v torek, 17. septembra med 16:00 in 17:30. Namenjena je vsem, ki želite bolje spoznati sodobna umetniška dela in načine, na katere lahko obogatijo pouk.

Mozaik sodobnih umetnosti je interdisciplinaren izobraževalni program kulturno-umetnostne vzgoje s področja sodobnih umetnosti (scenskih, vizualnih, intermedijskih itd.), strukturiran kot pedagoško-didaktičen hibrid med:
(a) vodenim ogledom umetnin in razstavnih prostorov,
(b) analizo treh izbranih sodobnih umetniških del in
(c) predstavitvijo umetniških kontekstov in kulturno-produkcijskih organizacijskih modelov.

Uporablja metodologije:
(a) strukturiranega predavanja,
(b) diskusije,
(c) dejavne participacije udeležencev (dejavnega asociiranja),
(d) ludističnih strukturnih postopkov, kakršni so značilni tudi za ustvarjalne procese v sodobnih umetnostih,
(e) terensko pedagogijo (ekskurzija, ogled) in
(e) izmenjavo odzivov med udeleženci in snovalci.

Delavnica je zasnovana inkluzivno, tako da je dostopna različnim starostnim skupinam, in sloni na dinamičnem pedagoškem pristopu so-poučevanja (pet pedagogov iz nevladnih organizacij, ki sodelujejo v projektu S(v)obodnost, se izmenjuje in fluidno vključuje v pedagoški proces).

Poudarek je na vsebinah za OŠ (zadnja triada) in SŠ, delavnica traja 90 minut in je brezplačna.

Število udeležencev je omejeno na 15 ljudi (na posamezno delavnico). Do zapolnitve mest prijave za vse preostale delavnice sprejemamo na naslov: svodobnost@gmail.com (V "Zadevi" prosim navedite termin, na katerega se prijavljate).

Delavnica je osredotočena na spoznavanje treh izbranih sodobnih umetniških del, ki jih druži podobna tematika. Po ogledu vsakega dela na različnih krakih AKC Metelkova mesta sledi kratek strokovni uvod, za njim pa moderirana razprava o videnem. Izbor del in pogovor z udeleženci usmerjajo naslednja spoznanja:
(1) da učni načrt za srednje šole v celotnem šolskem letu sodobni umetnosti namenja le dve šolski uri, zato mora biti njena obravnava zgoščena in izvirna, da si jo dijaki zapomnijo,
(2) da se zaradi naglih tehnoloških in družbenih sprememb pedagoginje in pedagogi danes pogosto čutijo odtujene od svojih učencev, vendar jih sodobna umetnost lahko vsaj začasno zbliža in
(3) da s pomočjo sodobnih umetniških del lahko pri pouku obravnavamo najrazličnejša zgodovinska obdobja in družbene pojave; v OŠ ne le pri likovni vzgoji, temveč tudi pri zgodovini in državljanski vzgoji, v SŠ pa tudi pri sociologiji in nekaterih izbirnih predmetih.

Delavnico pripravljajo člani projekta S(v)odobnost v sodelovanju s pridruženim partnerjem, Muzejem sodobnih umetnosti Metelkova.

Foto: Nevena Aleksovski