Odpiralni čas:
 
ponedeljek - petek:
11.00 - 19.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok Bogataj / Dancing Venus

08 Julij 2010 > 18 Julij 2010 Otvoritev razstave bo v četrtek, 8.julija 2010 ob 21:00h v galeriji Alkatraz.
Razstava bo odprta do 18.julija 2010.

Množični mediji in popularna kultura predstavljajo osrednjo vlogo pri prvih vplivih na mlajšo generacijo umetnikov. Mnogi izmed njih so klasične likovne oblike izraza zamenjali. Pri ustvarjanju uporabljajo računalniške softvere in video ali pa v transformacijah prostora in časa prestopajo v območje teorije in likovni umetnosti sorodnih področij.

Bogatajev avtorski stil je zapisan tehnologiji prilagojenega pogleda na svet, tokrat bolj gibljivi kot statični podobi predstave sveta. Umetnik je usmerjen v iskanje form znotraj kiparskega metjeja. Kiparstvo je avtorski in subjektivni medij, ki prehaja med različnimi disciplinami in znanji; med racionalnim, fizičnim in senzualnim. V svoji razvojni fazi od kontraposta naprej si je prizadevalo in iskalo nenehno prehajanje iz strogo materialnega statičnega v dematerialno in gibajoče. Prostorska postavitev Dancing Venus spada med kiparske objekte pri katerih umetnik akcentira nihanje oz. gibanje kiparskih teles, ki tvorijo celoto konstrukcije. Objekt je sestavljen iz plastičnih vrečk za smeti, te igrajo osrednjo vlogo materiala iz katerega je kiparska konstrukcija sestavljena. Zunanje stranice objekta tvorijo kocko, notranjost objekta pa je votla. Dihotomijo med votlo notranjostjo, torej dematerialnostjo, in polno zunanjostjo, kot materialnostjo, naglasita lahkotnost in prosojnost stranic kocke, ki sprožata vizualne in prostorske deformacije. V kompozicijo je vnešen zvok, ustvarjen s pomočjo Michel Créïs, ki dodatno omehča jasno začrtano kompozicijo kocke. Komponente zvoka ponazarjajo raztezanja in preoblikovanja plastičnih vrečk s pomočjo naravnih sil v nekem brezčasnem prostoru.

»Kip je vse, kar umetnik imenuje ali tudi določi za kip. In kiparski material je vse, kar uporabimo za kip (vse snovi in materiali: kovina, kamen, glina, les, papir, karton, plastika, tekst, fotografija, video, industrijski ali naravni materiali, odpadki in »ready made« predmeti… ali kombinacija raznovrstnih materialov in različnih tehnik in tehnologij).«[1]
Kiparska konstrukcija Dancing Venus Roka Bogataja se odmika od klasičnega principa gledanja kiparskega dela, z vmeščanjem v prostor se pri njej dodatno poudari prostorsko zaznavanje sistemov in njihovih pojavov. Dancing Venus je analitično premišljena viseča prostorska struktura, ki se spogleduje s konstrukcijskimi težnjami. Kiparska telesa so vpeta v prostor s katerim vzpostavljajo dialog, komunikacijo in izmenjavo. Odnos se gradi premišljeno, postavitev se prilagaja specifičnosti prostora, prostor ni zgolj pasivni plašč okoli izoliranega objekta, ampak ga vključuje kot integralni del oblikovalnega in akcijskega prijema. Kip ni fizično in simbolično ločen od zunanjega sveta, v tem primeru galerijskega prostora.

Jadranka Ljubičič


[1] Alen Ožbolt, Ensembles – prostorski rebusi« / Kamen na nebu - vsebinska predstavitev, na: http://www.alenozbolt.si/projectdetail.aspx?ProjectId=82

Fotografije z otvoritve: Jasmina Klančar

Rok Bogataj / Dancing Venus Otvoritev razstave Roka Bogataja ˝Dancing Venus˝ Otvoritev razstave Roka Bogataja ˝Dancing Venus˝ Otvoritev razstave Roka Bogataja ˝Dancing Venus˝ Otvoritev razstave Roka Bogataja ˝Dancing Venus˝ Otvoritev razstave Roka Bogataja ˝Dancing Venus˝ Otvoritev razstave Roka Bogataja ˝Dancing Venus˝ Otvoritev razstave Roka Bogataja ˝Dancing Venus˝ Otvoritev razstave Roka Bogataja ˝Dancing Venus˝ Otvoritev razstave Roka Bogataja ˝Dancing Venus˝ Otvoritev razstave Roka Bogataja ˝Dancing Venus˝ Otvoritev razstave Roka Bogataja ˝Dancing Venus˝ Otvoritev razstave Roka Bogataja ˝Dancing Venus˝