Odpiralni čas:
 
ponedeljek - petek:
11.00 - 19.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Artivizem

02 April 2007 20:00

vodi: Jadranka Ljubičič, gostje: posamezniki/ice, ki skozi artivizem javno izrazajo svoje ideje in dokumentacija njihovih akcij.
Center in Galerija P74


Na Čajanki se je razpravljalo o pojmu ter primerih Artivizma, kjer aktivisti v direktnih političnih akcijah v javnih prostorih uporabljajo metode vizualnih praks. Svoje primere so predstavili Maja Založnik, Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič, Tine Frece ter Mateja Fajt.

V Maski letnik 20, st. 90/91 (2005) najdemo članek Alda Milohniča Artivizem = Artivism, kjer je vpeljan in razložen omenjeni izraz. Tam so navedeni primeri aktivistov, ki v direktnih političnih akcijah v javnih prostorih uporabljajo metode vizualnih praks. Kljub tveganosti poskusa, da bi jih umestili v polje umetnosti jim posredne povezave s tem poljem ne moremo odreci. Kakor navaja Aldo Milohnič v uvodniku Maske letnik 21, st. 6-7, (2006), ki je v celoti posvečena umetnosti in aktivizmu so izhodišča za te prakse v polju umetnosti; študentsko gibanje '60, situacionistično gibanje, Fluxus, gledališče potlačenih, civilna elektronska nepokorščina, aids aktivizem ipd. Ker menimo, da so učinki teh praks, ki so neobremenjene s »estetiko in spoštovanjem do velikih političnih, pravnih, družbenih nemara tudi filozofskih zgodb« v družbenem diskurzu vidnejši od del, ki nastajajo v polju umetnosti, smo čajanko posvetili artivizmu. S tem artivizma nismo želeli pripeljati v sfero umetnosti, saj se strinjamo z Milohničevo trditvijo, da je aktivist toliko umetnik koliko je nujno potrebno in nič več. Želeli pa smo, da bi se vzpostavila primerjava med - v zadnjih letih dejansko problematično »večinoma levičarsko nastrojeno umetnostjo« in tistimi praksami, ki dejansko potekajo v polju aktivizma. Dejstvo je, da večina umetniških del, kaže idejno ozadje, ki izhaja iz nekoliko preživelega pojma levice.

Kratko uvodno predavanje na to temo je imela Jadranka Ljubičič.