Odpiralni čas:
 
ponedeljek - petek:
11.00 - 19.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Rdeče zore 6
Alenka Spacal / razstava avtoportretov

08 Marec 2005 > 02 April 2005 Avtoportreti 2003 - 2005, olje na kuhinjskih krpah

Alenka Spacal je svoje avtoportrete, ki jih je naslikala z oljnimi barvami na grundirane kuhinjske krpe, v galerijski prostor Alkatraza razobesila na vrvi za sušenje perila. (Samo)ironični »gospodinjski« koncept je slikarki služil kot feministični okvir za umestitev osebnih zgodb v širši, družbeno-politični kontekst. Avtorica je s poudarjanjem lastne subjektne pozicije poskušala narediti vidne različne marginalizirane identitete, ki se v smislu »drugosti« nanašajo na spol, spolno usmerjenost, raso ali religijo. V nizu najrazličnejših lastnih podob se je tako naslikala v likih črnke in muslimanke, prevpraševala pa je tudi različne razpoloženjske izraze (krik, groza, strah). Ob številnih androginih podobah, ki pričajo o njenih poskusih preseganja klasičnih binarnih razmejitev po spolu, se je skozi različne motive maškaradno poigrala s stereotipnimi atributi ženskosti in moškosti. Na nekaterih avtoportretih se je upodobila s prekritimi usti, s čimer je opozorila na neenakopraven položaj zgodovinsko prezrtih in neupoštevanih žensk, ki so v tradiciji zahodne likovne umetnosti največkrat ostale brez glasu oziroma brez možnosti lastnega izraza. Alenka Spacal se patriarhalni družbi nevidnih umetnic zoperstavlja s samo-reprezentacijami, preko katerih poskuša vzpostaviti pozicijo avtonomnega umetniškega subjekta.

O avtorici

Alenka Spacal (1975) je diplomirala (2001) in magistrirala (2004) s področja estetike na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Trenutno na Oddelku za sociologijo pripravlja doktorsko disertacijo iz vizualne kulture in feministične teorije, hkrati pa kot asistentka predava pri predmetu Sociologija likovnih umetnosti.
Samostojne razstave:

2003 (avgust), Lund, Švedska, »Self-portraits«, v okviru 5. Evropske feministične konference Gender and Power in the New Europe.
2004 (september), Ljubljana, Slovenija, klub Jazzbina, razstava »Self-portraits«, v okviru poletne šole ženskih študij NOISE 2004 .
2005 (marec), Ljubljana, Slovenija, Galerija Alkatraz, AKC Metelkova mesto, razstava »Avtoportreti / Self-portraits«, v okviru VI. Ženskega festivala Rdeče zore.
http://www.metelkova.org/rdece/2005/2005/zore/alenka_spacal.htm
2005 (maj), Beograd, Srbija, BIGZ, razstava »Autoportreti / Self-portraits«, v okviru Queer Beograd festivala Susreti.
2005 (oktober), Zagreb, Hrvaška, Studentski centar, razstava »Self-portraits 2003 – 2005«, v okviru konference Transgressing Gender: Two is  not enough for gender (e)quality.

2006 (maj), Dubrovnik, Hrvaška, Art radionica Lazareti, »'Obješenjakinja': Performans sa autoportretima na kuhinjskim krpama«, v okviru 10. obletnice Seminarja Ženske Infoteke »Women and Politics«.
2007 (maj), Dunaj, Avstrija, Kosmos Theater: »'Hanging About': Performance with self-portraits on kitchen cloths«, v okviru festivala Ladyfest Vienna.
http://plone.ladyfestwien.org/program/alenka-spacal-201changing-about201d/
2007 (maj), Ljubljana, Slovenija, lezbični klub Monokel: »'Obešenka': Performans z avtoportreti na kuhinjskih krpah«.
http://www.klubmonokel.com/o_klubu.html
Skupinske razstave:

2005 (april), Gradec, Avstija, Künstlerhaus, »Woman and Migration«, skupinska razstava 80-ih umetnic, v okviru VI. Women's Interenational Conference 2005. http://www.womens-international-conference.com/index.html
2005 (junij - julij), Ljubljana, Slovenija, Galerija Škuc, »Čisto umazano / Pretty Dirty«, Svet umetnosti, šola za sodobno umetnost: sklepna razstava tečaja za kustose 2004 / 2005; v organizaciji SCCA, Zavoda za sodobno umetnost – Ljubljana. http://www.worldofart.gro/prettydirty/info_slo.htm

Rdeče zore 6

Rdeče zore 6 / Razstava avtoportretov Alenke Spacal Rdeče zore 6 / Razstava avtoportretov Alenke Spacal