Odpiralni čas:
 
ponedeljek - petek:
11.00 - 19.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Damijan Kracina in Vladimir Leben / Galapagos Julij Borštnik / Mandarinina zgodba

08 December 2007 > 10 Januar 2008

Vabimo vas na otvoritev intermedijske razstave Galapagos ter spremljevalne instalacije Mandarinina zgodba Julija Borštnika . Na razstavi sodelujejo umetnika Damijan Kracina in Vladimir Leben ter Julij Borštnik. Kustosinja je Jadranka Ljubičič.

Galapagos je eno tistih otočij, ki napeljujejo k določenim asociacijam. Prva je povezana z Darwinom, ki je ravno z živalskimi vrstami tega otočja izpeljal svojo evolucijsko teorijo. Drugo predstavljajo tamkaj živeče endemične vrste. Njihove nenavadne prilagoditve so mnogokrat na videz bizarne, kar lahko vidimo tudi v nekakšni grotesknosti živalskega sveta obeh umetnikov na njunem otoku Galapagos.
Umetnika sta Darwinovemu nauku dodala nove dimenzije. Darwin je svojo teorijo dokazoval s primerjavo preteklosti in sedanjosti. Umetnika pa s svojo vizijo evolucije, ki se ne bo končala s homo sapiensom, nakazujeta na skrito izpeljavo Darwinove teorije in tako problematizirata tudi absolutistično gospodovalni odnos človeštva do živali.

Na otvoritvi bo predstavljena knjiga Galapagos vodnik z recitalom pesmi Janija Pirnata, ki so samo za to priložnost prevedene v slovaški jezik.

V knjigi Galapagos so zbrani kritiški in prozni zapisi, poezija in vizualno gradivo, ki je nastajalo med letoma 2004 in 2007. Vodnik po Glapagosu poleg bogatega vizualnega gradiva vsebuje DVD z glasbenim videom. K ustvarjanju knjige smo povabili vse, ki so bili na tak ali drugačen način vpleteni v projekt. Strokovna besedila za knjigo so prispevali Aleksander Bassin, Aurora Fonda, Tea Hvala, Majda Božeglav Japelj, Željko Jerman, Jadranka Ljubičič, Tevž Logar in Simona Vidmar. Pesmi je prispeval Jani Pirnat, fotografije pa Boris Cvjetanović, Dejan Habicht & Matija Pavlovec, Damijan Kracina, Robert Ograjenšek in Pete Moss.
Vodnik Galapagos so izdali: Strip Core / Forum Ljubljana, Zavod O, Galerija Alkatraz in Damijan Kracina & Vladimir Leben, uredila pa Tevž Logar in Tea Hvala.
Besedila so prevedli Borut Cajnko, Gorjup Draveljski (poezija), Ivana Bago, Tea Hvala in Yuri Barron, jezikovni pregled je delo Inge Pangos, oblikovanje pa produkt Novega kolektivizma.

SPREMLJEVALNA INŠTALACIJA / JULIJ BORŠTNIK

MANDARININA ZGODBA

Delo Mandarinina zgodba, sestoji iz stripa obešenega na steni ter avtomatskega topa za mandarine. Strip razlaga povezavo med načinom produkcije mandarin za evropski trg, Shengensko migracijsko politiko in prodajno/distribucijsko mrežo za živila. Avtomatski top za mandarine stoji na poti do stripa, ki je opremljen z natančnim senzorjem gibanja, in gledalko/ca obstreli z mandarino, ko ta prekine žarek senzorja.
Tema dela je; kapitalistični družbeni sistem in povezava tega s procesi vključevalno-izključevalnih procesov evropske integracije.

Koncept dela je predstaviti, kako tesno je običajni vsakdan v prostoru dobro razvitega kapitalizma povezan z globalno delitvijo moči ter politikami izključevanja.
POVEČAVA

DAMIJAN KRACINA IN VLADIMIR LEBEN

Okrogli stolp Škofjeloškega gradu
Sreda, 12.12.2007 ob 20.uri

Zavod O, zavod škofjeloške mladine vljudno vabi na multimedijski dogodek v okviru projekta Povečava in sicer v sredo, 12.12.2007 ob 20. uri, ki se bo zgodil v Okroglem stolpu Škofjeloškega gradu. Tokratnja gosta Povečave bosta umetnika Damijan Kracina in Vladimir Leben, ki bosta z intervencijo v galerijski prostor predstavila specifike svojega umetniškega ustvarjanja in medsebojnega sodelovanja. Poleg multimedijske instalacije bosta Damijan Kracina in Vladimir Leben predstavila tudi knjigo Galapagos – Vodnik.

Povečava je zasnovana kot kontinuiran projekt, katerega glavni komponenti sta razstava/intervencija/umetniška akcija in pogovor z umetnikom, ki je v okviru dogodka predstavljen. Dogodki se bodo odvijali približno enkrat mesečno, in sicer v jesenskem terminu (oktober - december) in spomladanskem (marec - junij). Vsak dogodek se prične s pogovorom in traja nekaj dni oziroma kolikor predstavitev umetniškega dela to zahteva. V prvem delu projekta Povečava se bosta odvila še 2 dogodka in prav toliko pogovorov z umetniki.
Dogodki in pogovori z umetniki so javni in namenjeni širši publiki. Projekt ima izdelano celostno podobo, saj želimo s tem doseči prepoznavnost v lokalnem in nacionalnem prostoru. Cilj projekta je, da se vzpostavi produkcijski in diskurzivni cikel dogodkov, ki se ukvarjajo s sodobno vizualno produkcijo. V primeru Povečave gre za pionirski projekt v smislu lokalnega okolja, saj sodobna vizualna umetnost v lokalnem prostoru sploh ni prisotna, kar smatramo za velik kulturni manko. Kombinacija razstavne in diskurzivne dejavnosti, projektu omogoča trdno platformo na kateri se lahko gradi nadaljna začrtana vizija in razvoj. V prvem letu želimo publiki predstaviti nekatere osnovne termine sodobne vizualne umetnosti, kar bomo dosegli s pomočjo točno določenih umetnikov, ki bodo skozi specifike svojega umetniškega ustvarjanja in pogovor, gledalcu nudili pomembno začetno informacijo v dojemanju sodobne vizualne umetnosti. Termini, ki se bodo s pomočo razstav še uvedli so: video umetnost, reciklaža in umetnost, spletna umetnost, bio umetnost, umetnost in tehnilogija, performans,...
V Škofji Loki in na celotnem področju Gorenjske takšnih razstavnih in diskurzivnih prostorov še ni bilo, zato se želimo s tovrstno dejavnostjo še intenzivneje in bolj sistematično ukvarjati, saj se povezuje tudi z našimi izobraževalnimi in razstavnimi projekti, ki smo jih izplejali v preteklosti (simpozij Arteria, razstavna projekta Animal Tour Škofja Loka - Split in Zagreb, predavanja, delavnice,….). Ti projekti so pritegnili različno občinstvo, od mlajših do starejših, tako strokovnjake s področja vizualne umetnosti in umetnike kot ljubitelje umetnosti, in tako odprli polje za sodelovanje na področju novomedijskih praks. S ciklom dogodkov Povečava želimo poleg sistematičnega ukvarjanja s sodobno vizualno umetnostjo, komunicirati predvsem z lokalno skupnostjo, apelirati želimo na lokalno strokovno javnost, ki se še vedno ne želi spogletovati s sodobno vizualno umetnostjo, kar močno hromi sam kulturni prostor. Z vzpostavitvijo kontinuiranega cikla dogodkov, ki bodo povezovali teorijo in prakso, želimo gledalcu, tako lokalni kot na nacionalni ravni, nuditi največ kar je za razumevanje sodobne vizualne umetnosti potrebno.

Producent projekta Povečave je Zavod O v sodelovanju z Loškim muzejem. Projekt sta finančno podprla Ministrstvo za kulturo RS in Občina Škofja Loka. Tokratni dogodek projekta Povečava pa je nastal tudi v sodelovanju z Društvom za domače raziskave, Strip Coreom / Forumom Ljubljana in Galerijo Alkatraz.

Več informacij o projektu: Tevž Logar, tevz.logar@gmail.com, 041 367 425, več informacij o projektu in umetnikih pa na www.galapagos.si
VEČ INFORMACIJ:

www.galapagos.si
Kontakt: Jadranka Ljubičič, GSM: 040 454 714, e-mail: kud.mreza@guest.arnes.si

Galeriji Stanica_Lab, Žilina, Slovaška http://www.stanica.sk
KUD MREZA, GALERIJA ALKATRAZ, MASARYKOVA 24, 1000 LJUBLJANA

E-MAIL: kud.mreza@guest.arnes.si
galerijalkatraz.org
Telefon: +386 (0)1 434 03 45
GSM: + 386 (0)40 454 714
Fax: +386 (0)1 432 33 78

Damijan Kracina & Vladimir Leben Damijan Kracina & Vladimir Leben Julij Borštnik - MANDARININA ZGODBA Julij Borštnik - MANDARININA ZGODBA Julij Borštnik - MANDARININA ZGODBA Julij Borštnik - MANDARININA ZGODBA Julij Borštnik - MANDARININA ZGODBA Julij Borštnik - MANDARININA ZGODBA