Odpiralni čas:
 
ponedeljek - petek:
11.00 - 19.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Marija Mojca Pungerčar: Socialdress – Mala pregledna razstava

21 Oktober 2015 > 13 November 2015 Galerija Alkatraz vas vljudno vabi na otvoritev razstave Marije Mojce Pungerčar "Socialdress - Mala pregledna razstava", v sredo, 21. oktobra 2015, ob 20.00, v Galerijo Alkatraz, AKC Metelkova mesto.

Nov tematski projekt v okviru dolgoletnega projekta Socialdress.

Avtorica: Marija Mojca Pungerčar.
Kustosinja: Jadranka Plut
Sodelujoči pri raziskavi: Ana Grobler, Sebastian Krawczyk in Jadranka Plut
Zasnova, teksti, prevodi, izdelava objektov: Marija Mojca Pungerčar
Oblikovanje: Mojca J. Tomažič / Kontrastika
Angleško lektoriranje: Katarina Grabnar

Vključene so fotografije iz arhiva Socialdress. Avtorji fotografij: Kristina Berčič, Reinhard Brečko, Tomo Jeseničnik, Jasmina Klančar, Damijan Kracina, Emmanuelle Nizou, Marija Mojca Pungerčar, Špela Škulj, Bojan Velikonja in Nada Žgank.

Produkcija: KUD Mreža/Galerija Alkatraz.
Koprodukcija: KUD Trivia.
Hvala za pomoč podjetju Meavista.

------------

SPREMLJEVALNI DOGODKI

Torek, 27. 10. 2015 Torek, 3. 11. 2015, ob 18.00 h: Vodstvo po razstavi. Po razstavi bosta vodili Jadranka Plut in Marija Mojca Pungerčar,

Četrtek, 29. 10. 2015 Petek, 13. 11. 2015, ob 18.00 h: Predstavitev raziskave Skonstruirana podoba. Raziskavo bodo predstavili Ana Grobler, Sebastian Krawczyk in Jadranka Plut, grafično oblikovanje: Kateřina Lenzová. Po predstavitvi sledi pogovor z  udeleženko delavnice Socialdress  - Moč ljudem, Jožico Pintar.
Skonstruirana podoba je raziskava, ki poskuša s pomočjo analize medijskega poročanja ob dogodkih povezanih z razstavo Socialdress - Moč ljudem, prikazati vlogo umetnice Marije Mojce Pungerčar.

Torek, 10. 11. 2015 ob 18.00 h: Javno vodstvo po razstavi. Vodi Marija Mojca Pungerčar.

------------

BESEDA AVTORICE

Septrembra 2006 so se pri izdelovanju enostavnih in duhovitih oblačil šiviljsko preizkusile udeleženke prve delavnice Socialdress, ki je potekala v galeriji ESC v avstrijskem Grazu. Od tedaj naprej se različni tematski projekti Socialdress najmanj enkrat na leto predstavljajo v domačem in mednarodnem okolju, vključno z letošnjim letom, ko projekt »Store & Serve Bags« pravkar poteka na Dunaju.

»Mala pregledna razstava« je nov tematski projekt v okviru dolgoletnega projekta Socialdress. Nastal je na povabilo Galerije Alkatraz za predstavitev dosedanjega Socialdressovega delovanja. Izpolniti tako povabilo pa ni enostavno. Kaj vendar razstaviti, ko mi po končanih projektih ostane bolj malo otipljivega? Izdelke, ki nastajajo na delavnicah, udeleženke in udeleženci namreč odnesejo domov, čemur so praviloma tudi namenjeni. Izdelki, ki temu niso bili namenjeni, pa so bili pred dvema letoma iz galerije Alkatraz ukradeni, kar je predstavljalo dodaten razlog za razmislek o galerijski postavitvi, ki ne bi vključevala originalnih del.

Ponovno gostovanje projekta Sociadress v Alkatrazu je zato posebna pregledna razstava, ki je bil zasnovana z upoštevanjem posebnih okoliščin. Deset let zagnanega šiviljskega ustvarjanja bo osvetlila serija novonastalih kolažev-plakatov. Na njih se ob dokumentarnih fotografijah gnetejo teksti, ki v obliki sloganov izpostavljajo vodilne značilnosti posameznih projektov. Berejo pa se lahko tudi kot duh časa, v katerem so projekti nastali.

Danes se zdi nepojmljivo, da je bila leta 2009 udeležba na šiviljski delavnici Socialdress uvrščena med pomembnejše dnevne obveznosti tedanje kulturne ministrice. Načela, kot so “naredi sam«, iz »starega novo« itd. pa so s krizo spet začela pridobivati svoj izvorni pomen. V tem pogledu je šivanje lahko tudi družbena kritika.

Marija Mojca Pungerčar


--------


Marija Mojca Pungerčar je vizualna umetnica, ki v svojih praksah išče nove prostore in načine izražanja. Kot slikarka se je v začetku devetdesetih iz slikarskega prostora premaknila v iskanje javnega prostora in izpeljala nekaj serij site-specific projektov. V letih od 2002 do 2008 je razvijala enega od pomembnih projektov Singer, s katerim je želela opozoriti na propadanje slovenske tekstilne industrije in tradicije na Slovenskem. Zanimale so jo umetniške prakse, ki so na neposreden način razgaljale vprašanja vrednotenja človeškega dela in s tem tudi same umetniške prakse. Njene prakse umetnosti ravno tako iščejo nove oblike in možnosti razvijanja novih produkcijskih sredstev. Treba je poudariti, da je bila Mojca Marija Pungerčar kot modna oblikovalka v slovenski tekstilni industriji od nekdaj povezana s procesom šivanja. Ni naključje, da je leta 2006 nastal nov umetniški prostor, ki še traja; projekt Socialdress oz. “socialna obleka”. Projekt ni klasično razstavni, saj vključuje delavnice za izrazito skupnostni projekt, ki je interaktiven in gradi na povezovanju med življenjem in umetnostjo. Lahko bi rekli, da je projekt izkustven, kajti gre za osebno uresničevanje idej v katere umetnica sama verjame – v reciklažo in trajnostne koncepte – hkrati pa krepi zavedanje o posledicah globalizacije za tekstilno industrijo ter o izginevanju rokodelskega znanja in spretnosti. To je umetniška alternativa, ki se usmerja v razvijanje in ustvarjanje lastnih orodij za kreativno rabo na podlagi miselnosti “naredi sam” (Do-it-Yourself), ki se približa potrebam vsakdanje življenjske stvarnosti.

Delavnice Socialdress so oblikovane kot socialni eksperimenti, poudarki pa ležijo na druženju in izmenjevanju idej in znanj. V teh letih se jih je nabralo veliko. Vsaka delavnica je imela svojo tematsko izhodišče, na njih so se zvrstile_i različne udeleženke_ci, ki so imele_i šiviljsko predznanje ali pa so se prvič spoznale_i s šiviljskim strojem, glavnim pripomočkom delavnic. Večinoma so izdelki, ki so nastajali, ostali udeleženkam_cem, umetnica pa se je znašla v vlogi snovalke ideje in moderatorke delavnic, medtem ko so udeleženke_ci avtorice_ji lastnih kreacij. Projekt Socialdress lahko gledamo tudi kot nikoli zaključen izdelek, njegovo bistvo namreč leži predvsem v momentih srečevanja kolektivne ideje in želja po različnih poklicih in zgodbah.

Zato smo se odločili, da za desetletni jubilej v Galeriji Alkatraz pokažemo mali pregled projekta Socialdress, ki bo zasnovan brez prisotnosti originalnih del iz delavnic, večina teh je namreč v lasti udeleženk_cev delavnic, medtem ko so bila dela projekta Socialdress - Moč ljudem, leta 2013 odtujena iz Galerije Alkatraz.

Bistvo projekta Socialdress je procesualna in participativna narava, ki ni vezana na umetniške objekte, ampak predvsem na momente, v katerih se srečajo kolektivne ideje in želje. Gradi na interpretaciji in konkretnem sodelovanju med umetnico in javnostjo; odnos se torej ne vzpostavlja na ravni objekta ampak na ravni subjekta.

Če poznamo prakso vizualne umetnice Marije Mojce Pungerčar, je pomemben tudi poudarek, da večletni projekt Socialdress izhaja iz potreb po iskanju novih umetniških praks, ki ponujajo možne strategije preživetja izven umetniškega prekariata in ne zgolj novih umetniških prostorov. S principi reciklaže, trajnostnih oblik, rokodelskih veščin in praks, vključuje tudi razmislek in napotek k iskanju ekonomske samovzdržnosti.

Socialdress kot projekt preizkuša meje med koncepti, ki so prepustne narave in se odmika od rigidne kategorizacije, saj je zasnovan kot pretočen in hibriden projekt ter je izrazito intermedijski v pravem pomenu besede, kajti povezuje različna področja. Produkcija novega (začasnega) prostora Marije Mojce Pungerčar gre v smer obravnave obiskovalke_ca kot aktivne_ga udeleženke_ca, kar je ključno za transformativno potezo umetniške prakse v heterogenih, hibridnih prostorih, ki ustvarjalke_ce motivirajo k njihovemu aktiviranju v smislu javnih in skupnostnih prostorov.

Jadranka Plut


Marija Mojca Pungerčar je rojena v Novem Mestu. Živi v Ljubljani. Nekdanja modna oblikovalka v slovenski tekstilni industriji in članica skupine Linije sile je leta 1989 diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in leta 2001 magistrirala iz novih žanrov na San Francisco Art Institute v Kaliforniji. V zimskem semestru 1992-93 je bila gostujoča študentka na Akademiji za uporabno umetnost na Dunaju. Od leta 1991 deluje kot samozaposlena na področju kulture. Med njenimi nagradami in priznanji so Priznanje Riharda Jakopiča, nagrada na Festivalu neodvisnega filma, štipendija Avstrijske akademske izmenjave, štipendija ArtsLink in Fulbrightova štipendija. Deluje na področju sodobne vizualne umetnosti (instalacija, video, performans), ukvarja se tudi z gledališko kostumografijo. Za njeno delo so značilne socialno angažirane vsebine, kritika potrošniške družbe in poudarjanje lokalnosti ter skupnosti.

PODATKI O SLIKAH:

Marija Mojca Pungerčar, detajli plakatov iz serije »Socialdress – Mala pregledna razstava«, 2015:

- 12: prizori iz delavnice Socialdress iz leta 2006. Avtorica Volitvenega krila: Maureen Lewis. Foto: Marija Mojca Pungerčar.
- 13:  prizora iz delavnic Socialna obleka na metre iz leta 2007. Foto: Reinhard Brečko, Bojan Velikonja.
- 14:  prizori iz delavnice Socialdress Service iz leta 2013. Foto: Marija Mojca Pungerčar, Emannuelle Nizou.
- 15:  prizora iz delavnice Socialdress Stenčas (O delu) iz leta 2014. Avtorica stenskega prta: Mateja Mahnič. Foto: Marija Mojca Pungerčar.

Fotografije iz otvoritve razstave: Sunčan P. Stone.Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Marija Mojca Pungerčar, detajl plakata iz serije »Socialdress – Mala pregledna razstava«, 2015: Marija Mojca Pungerčar, detajl plakata iz serije »Socialdress – Mala pregledna razstava«, 2015: Marija Mojca Pungerčar, detajl plakata iz serije »Socialdress – Mala pregledna razstava«, 2015: Marija Mojca Pungerčar, detajl plakata iz serije »Socialdress – Mala pregledna razstava«, 2015: Socialdress -_Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava Socialdress - Mala pregledna razstava