Galerija je odprta:
Ponedeljek - četrtek:
11.00-15.00
in 16.00-20.00
Petek:
15.00-23.00
Institucionalni in neinstitucionalni prostori umetnosti

03 April 2006 20:00

vodili: Jadranka Ljubičič, Zoran Srdić in Petja Grafenauer Krnc
Tovarna Rog (2. nadstropje)


Ob začetku uporabe tovarne starega Roga za izveninstitucionalne dejavnosti s področja umetnosti se je ne Čajanki obravnavalo njihovo ozadje, program in širši koncept zasedbe ter izpostavljalo možnosti, prednosti in slabosti uporabe Roga tudi preko primerjave z AKC Metelkova mesto.