Opening hours:
Monday - Friday:
11am - 7pm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pisanje o umetnosti

07 April 2008 20:00

Vodi: Petra Kapš (samostojna kuratorka, umetnostna kritičarka in avtorka)

Gosti: Miha Colner (umetnostni zgodovinar, samostojni kustos in likovni kritik), Nadja Gnamuš (umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka in teoretičarka), Petja Grafenauer Krnc (umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka, teoretičarka in kuratorica, redno sodeluje z Galerijo Ganes Pratt in SCCA-Ljubljana), Ida Hiršenfelder (recenzentka, ustvarjalka tekstovnih delov projektov z društvom Tretaroka in Bienalom slovenske neodvisne ilustracije), Vasja Nagy (umetnostni zgodovinar, samostojni kurator), Katja Praznik (magistrica sociologije kulture, teoretičarka in dramaturginja, odgovorna urednica revije za scenske umetnosti Maska), Zoran Srdić (akademski kipar, likovni kritik), Jelka Šutej Adamič (novinarka, kulturna urednica časopisa Delo), Tanja Velagić (filozofinja in nemcistka, urednica Borca - revije za zgodovino, antropologijo in književnost), Mojca Zlokarnik (magistra slikarstva in grafike, odgovorna urednica Likovnih besed).

Pisanje o umetnosti je vedno znova aktualna tema, hkrati je občutljiva točka, v kateri se sooča vrsta vprašanj: Komu so besedila o umetnosti namenjena, kdo jih naroča in kdo ter kako jih piše? Glede na koga/kaj se določa vloga in pomen besedil? Kje in pod kakšnimi pogoji lahko samostojni avtorji objavljajo nenaročena besedila? Do katere mere je kritik/pisec/urednik avtonomen v svojih besedilih in praksi? Kakšne so današnje uredniške politike o umetnosti, na podlagi česa so osnovane, proti kateremu cilju stremijo, po katerih kriterijih se oblikujejo vrednostne lestvice pri obravnavanju posameznih umetnikov ali skupin, smeri, umetniških pojavov in njihovih manifestacij (pogostost pojavljanja v medijih, dolžina prispevkov, angažma piscev itn.)? Kako se pisci/uredniki spopadajo z (avto)cenzuro in kako se slednja odraža v javnem izrekanju?

Pisanje o umetnosti je področje, ki zahteva nenehni premislek, kritiško refleksijo lastne pozicije in vzpostavljanje pogojev za doseganje dialoškosti. Vpeto je med številna, pogosto nasprotujoča si stališča in odnose z umetniško produkcijo, umetnostnim sistemom in medijsko realnostjo. Tokratna Čajanka se bo osredotočila na pisanje o umetnosti kot prakso in posamezna besedila (besedila o umetnosti v dnevnem časopisju in v strokovnih umetnostnih publikacijah). K pogovorom so povabljeni nekateri izmed piscev in urednikov, ki v sedanjem trenutku sooblikujejo področje.